Thom Mertens

Gewoon hoogleraar

Publicaties in de kijker

Jhesus collacien
Mertens Thom  
The Ruusbroec Institute Library: treasuring spiritual heritage of the Low Countries / den Hollander, August [edit.]; et al.-p. 24-25
Citatielink
Jhesus collacien
Mertens Thom  
Het Ruusbroecgenootschap : 90 jaar hoeder van spiritueel erfgoed: een rijke en levende collectie van de Vlaamse jezuïeten aan de Antwerpse Universiteit-p. 22-23
Citatielink
De preek van Jan Lyoen tegen de achtergrond van de Middelnederlandse preekliteratuur
Mertens Thom  
Extra informatie/zoekmogelijkheden Het Gruuthusehandschrift : literatuur, muziek, devotie rond 1400 / Willaert, Frank [edit.]; et al.-p. 177-188
Citatielink
Twee Middelnederlandse biechtformules in handschrift Gent, Universiteitsbibliotheek, 1371
Mertens Thom   Illegems Stephanie  
Ons geestelijk erf : driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - ISSN 0774-2827-86 (2015) p. 130-157
Citatielink
Het middeleeuwse klooster als literaire instelling (dertiende tot zestiende eeuw)
Mertens Thom  
Van hof tot overheid : geschiedenis van literaire instituties in Nederland en Vlaanderen-p. 41-65
Citatielink

Volledige bibliografie van deze auteur