Thomas Crombez

Postdoctoraal onderzoeker & gastdocent

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Onderzoekscentrum Visuele Poëtica
Antwerps Onderzoeksinstituut voor de Kunsten (ARIA)

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (FWO/IWT). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.