Timothy Pennycook

PI of Project HDEM

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Elektronenmicroscopie voor materiaalonderzoek (EMAT)

Expertise

  • Ontwikkeling en toepassing van elektronenmicroscopie bij het onderzoeken van de atomaire structuur en samenstelling van materialen en het interpreteren van hun kenmerken in combinatie met theorie.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.