Positie en imago van de studierichting Humane wetenschappen in het Vlaams secundair onderwijs

Bron
IVO : Informatie Vernieuwing Onderwijs - ISSN 1379-2075-35:135 (2014) p. 57-70
Auteur(s)

Webquests Werken Wonderlijk

Bron
Over het muurtje : bijdragen aan het VELOV-congres / Goosen, Karin [edit.]- () p. 120
Auteur(s)

Activerend academisch onderwijs: must of mythe?

Bron
Over het muurtje : bijdragen aan het VELOV-congres / Goosen, Karin [edit.]; e.a.- () p. 119
Auteur(s)

Webquest : België, meer dan frietjes met mosselen en bier? Casus activerende werkvormen

Bron
Begeleid zelfstandig leren-p. 43-77
Auteur(s)

Webquests, of hoe het internet een leerboek kan zijn in het onderwijs

Bron
Begeleid zelfstandig leren-p. 31-42
Auteur(s)