Tom Sauer

Hoofddocent

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Internationale Politiek (IP)

Expertise

  • Internationale vrede en veiligheid - bijzondere expertise: beleid en besluitvorming omtrent kernwapens/atoomwapens, massavernietigingswapens: -- afschrikking; nucleaire doctrines van kernwapenstaten, vnl VS en Rusland -- proliferatie: Iran, Saudi-Arabië, Noord-Korea -- nonproliferatie: Nucleair Non-proliferatie Verdrag (NPV) -- NAVO nucleair beleid, o.a. Amerikaanse tactische kernwapens -- Belgisch nucleair beleid (oa Kleine Brogel, F-16/F-35),… -- bilaterale wapenbeheersingsakkoorden VS-Rusland (ABM, INF, New START,…) -- Nucleair Verbodsverdrag -- nucleaire veiligheid; nucleair terrorisme -- raketschild - Europese veiligheid: -- NAVO -- Europese defensie -- relaties met Rusland (Oekraïne crisis, Putin,…) - terrorisme: -- radicalisering (vb Belgische Syrië-strijders) -- terrorisme -- nucleair en radiologisch terrorisme - insider threat - dwangmatige diplomatie

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.