Tom Toremans

Navorser

Publicaties in de kijker

Over de tegenspraak, de mededeling van stukken en de bescherming van het zakengeheim tijdens het gerechtelijk deskundigenonderzoek
Toremans Tom   Dupon Frédéric  
Tijdschrift voor bouwrecht en onroerend goed - ISSN 1781-989X-2 (2013) p. 85-88
Citatielink
Gerechtelijk deskundigenonderzoek
Toremans Tom   Thiré Steven   Termote Philippe  
Mechelen, Kluwer, 2011,604 p.
Citatielink
Het in een procedure te laat inroepen van de verjaring als afstand van verjaring, (noot onder Antwerpen 15 juni 2009)
Toremans Tom  
Rechtskundig weekblad - ISSN 1782-3463-73:22 (2009-2010) p. 932-933
Citatielink
De noodzaak van incidenteel hoger beroep om de voor de eerste rechter ingeroepen maar onbewezen verklaarde of niet beoordeelde feiten bij de appelrechter aan te brengen, (noot onder Cass. 3 april 2009)
Toremans Tom  
Tijdschrift voor familierecht - ISSN 1784-1674-1 (2010) p. 12
Citatielink
Kort geding en personen- en familierecht
Swennen Frederik   Toremans Tom  
Kort geding / Vlaamse Conferentie bij de Balie te Antwerpen [edit.]-p. 83-143
Citatielink

Volledige bibliografie van deze auteur