Artikel XX.6 WER

Bron
Handels- en economisch recht : commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer-p.
Auteur(s)

Artikel XX.2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11/1 WER

Bron
Handels- en economisch recht : commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer-p.
Auteur(s)

De gerechtsdeskundige als procespartij in het geding waarin hij werd aangesteld

Bron
Tijdschrift voor procesrecht en bewijsrecht - ISSN 1378-9503-5-6 (2021) p. 203-219
Auteur(s)

Artikel 871bis Ger.W.

Bron
Gerechtelijk recht : artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer / Allemeersch, B. [edit.]; et al.
Auteur(s)

Het belangenconflict van de gerechtsdeskundige als wrakingsgrond en zijn meldplicht in geval van twijfel over zijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid

Bron
Tijdschrift voor procesrecht en bewijsrecht - ISSN 1378-9503-1 (2020) p. 3-10
Auteur(s)