Onderzoeksgroep

Toegepaste wiskunde

Classificatie van hyperspectrale beelden met behulp van mathematische morfologische profielen 01/01/2011 - 31/12/2012

Abstract

Een grondige studie naar het gebruik van mathematische morfologie voor de verwerking en analyse van multispectrale en hyperspectrale beelddata wordt uitgevoerd, rekening houdend met zowel het spectrale als spatiale aspect van de data. State-of-the-art technieken worden verbeterd en nieuwe methoden ontwikkeld. Als toepassing kijken we naar het gebruik van kleur en multidimensionale beeldverwerking in remote sensing, nl. de classificatie van hyperspectrale beelden met behulp van mathematische morfologische profielen voor vegetatiemapping en habitatmonitoring.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)