cv

(bijgewerkt tot de zomer van 2014)

Veerle Van Den Eeckhout werd geboren op 15 november 1967 te Aalst (België).

Na de basisschool (Sint-Jozefschool, Mere (Erpe-Mere)) en na de klassieke humaniora (Latijn-Wiskunde, Dames van Maria, Aalst, +80%, Ranked First bij Finish in juni 1985) behaalde zij aan de Universiteit Gent (waar rechten een vijfjarige studie is) achtereenvolgens het diploma van kandidate in de rechten (1987, magna cum laude) en licentiate in de rechten (1990, optie “burgerlijk recht”, magna cum laude, Top 1% studenten alle afstudeeropties (groep van 231 studenten), Ranked First studenten afstudeeroptie "burgerlijk recht", keuzevakken: medisch recht, sociale voorzieningen.

Afgestudeerd met de drie volgende scripties:

  • Hardshipclausules in internationale contracten
  • Problemen van samenloop van burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid
  • De impact van de staatshervorming op het jeugdbeschermingsrecht.

Aan de Université Catholique Louvain behaalde zij een (Franstalig) diploma in sociologie (1991, magna cum laude, Top 1%, Ranked First).

Nevenactiviteiten tijdens studies, o.a.: tijdens haar studies was Veerle Van Den Eeckhout jarenlang (van 1982 tot 1991) actief als monitor (na enkele jaren als hoofdmonitor) op speelpleinen (in Haaltert, Erpe-Mere en Brussel), in opvang van kinderen op kleuterscholen (in Louvain-La-Neuve) en als kinderanimator op Intersoc (christelijke mutualiteit) -familievakanties (in Zwitserland); lid Speelpleincommissie Gemeentebestuur Erpe-Mere; studentenjob bij BAC-Bank (Brussel). 

Van oktober 1991 tot en met december 1997 werkte zij onder een zesjarig assistentenmandaat met onderwijsopdracht voor rechtsmethodiek (o.l.v. Prof. Dr. P. Van Orshoven) als assistente aan de Katholieke Universiteit Leuven, Centrum voor Rechtsmethodiek (voltijds).

Op 16 december 1997 verdedigde zij aan deze universiteit haar proefschrift “De wet toepasselijk op het huwelijk en de huwelijksontbinding van nationaliteitsgemengde partners. De impulsen van de confrontatie van het I.P.R. met “gemengde” partnerrelaties voor de ontwikkeling van het conflictenrecht” (Ingediend juni 1997; promotor: Prof. Dr. H. Van Houtte; voor doctoraten worden aan de rechtsfaculteit van de Kuleuven geen graden verleend).

Van januari 1998 tot en met september 1998 werkte zij als doctor-assistente aan de Katholieke Universiteit Leuven, Centrum voor Rechtsmethodiek (voltijds).

Van oktober 1998 tot en met september 1999 verving zij aan de Katholieke Universiteit Leuven professor dr. Senaeve voor het vak “Jeugdbeschermingsrecht”.

Van oktober 1998 tot en met december 1998 werkte zij ook bij het “Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding” in Brussel (voltijds).

Vanaf januari 1999 tot en met december 2000 als universitair docente internationaal privaatrecht bij de Universiteit Leiden (voltijds).

Sinds januari 2001 is zij aangesteld als universitair hoofddocente internationaal privaatrecht bij de Universiteit Leiden (voltijds, vaste aanstelling).

Sinds februari 2007 is zij ook professor (ZAP-aanstelling; Hoofddocent) aan de Universiteit Antwerpen, "Vergelijkend conflictenrecht/Vergelijkend en Europees internationaal privaatrecht". 

Zij is zowel lid van diverse commissies aan de Universiteit Leiden, Faculteit Rechtsgeleerdheid, als daarbuiten (bv.: jarenlang lidmaatschap van de NVVB-commissie internationaal privaatrecht (tot 2007); vast commissielid NWO-beoordelingscommissie MaGW Recht en Bestuur (subsidieronde Veni 2011 evenals Vidi 2012)). Zij is fellow bij de onderzoeksprogramma's "Securing the Rule of Law in a World of Multilevel Jurisdiction" en "Coherent privaatrecht". Zij is tevens fellow bij de Dutch School for Human Rights en ambassador van het Minority Research Network.

Veerle Van Den Eeckhout publiceerde in vele (internationale, vaak double blind) peer reviewed tijdschriften en was invited speaker op vele (internationale) conferenties. Zij verzorgde jarenlang (samen met prof. Polak) de ipr-kronieken in het Nederlands Juristenblad.  

Veerle Van Den Eeckhout was als experte betrokken in meerdere nationale en internationale projecten.

Nationale projecten, bv project gecoördineerd door:

  • de Nederlandse Gezinsraad "Inventarisatie juridische situatie allochtone gezinnen. Signalement 3"

Internationale projecten, bv projecten gecoördineerd door:

  • de Université Libre de Bruxelles, België: "Judicial Cooperation in Civil Matters with Third Countries/Coopération Judiciaire en Matière Civile avec les Etats Tiers"
  • de Université Catholique de Louvain, België: "Reflexive Governance in the Public Interest, 6th European Framework Programme in Research and Development. Fundamental Rights Governance"
  • de Universidad de Valencia, Spanje: DG Justice, Freedom and Security, "The application of foreign law by judicial and non-judicial authorities in Europe", rapporteur voor Nederland, vaak gesubsidieerd door de Europese Commissie.

Ze heeft conferenties georganiseerd (bv. De conferentie "The importance of comparative law for the creation of a European area of Freedom, Justice and Security") en heeft zelf vele toespraken gehouden op nationale en internationale conferenties (o.a. in Antwerpen, Brussel, Leuven, Leiden, Bonn, New York, Rabat, Onati).

Ze heeft essays, masterscripties en post-masterscripties begeleid (waarvan meerdere zijn genomineerd voor c.q. bekroond met prijzen) en was jurylid voor PhD. Ze heeft zowel Nederlandstalig als Engelstalig onderwijs verzorgd op alle academische niveaus (dit voor wat betreft het gehele terrein van het ipr: alle onderdelen van zowel procesrecht als toepasselijk recht, alle onderdelen van zowel familierecht als vermogens-/handelsrecht), daarin begrepen onderwijs in de advanced llm-programma's "International Business Law" en "European Business Law", evenals "Post Academisch Onderwijs".

In 2003 ontving zij de onderwijsprijs voor beste werkcollegedocent van de Rechtsfaculteit Leiden (en daarvoor en daarna is zij nog meermaals genomineerd - laatst nog in 2011 (longlist) en 2013 (shortlist)).

Talenkennis: Nederlands (moedertaal), Frans, Engels.
Veerle Van Den Eeckhout is gehuwd en heeft twee kinderen.

Publicaties

(bijgewerkt tot de zomer van 2014)