Veerle heeft een master in de sociologie (KU Leuven). Sinds 2017 werkt ze als doctoraatsstudent aan het Herman Deleeck Centrum voor Sociaal Beleid. Haar doctoraat richt zich op de ontwikkeling en toepassing van een multidimensionale welzijnsmaatstaf voor ouderen met respect voor individuele variatie in voorkeuren. Naast haar doctoraat volgt Veerle een master-na-masteropleiding “Quantitative Analysis in the Social Sciences” (KU Leuven). Ook werkt ze mee aan een project over de personele inzet in woonzorgcentra gefinancierd door de Vlaamse overheid (Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin).

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • onderzoeker