Veerle Vermaere

Domeincoördinator procesarchitectuur en HR analytics

Foto ID

Statuut & functies

Admin. & techn. personeel
  • domeincoördinator

Interne mandaten

Expertenmandaat (Expertenorgaan)

Contact

Campus Middelheim
Middelheimlaan 1
M.C.104
2020 Antwerpen
België
Tel. 032653723
veerle.vermaere@uantwerpen.be