Vera Meynen

Hoofddocent

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Laboratorium adsorptie en katalyse (LADCA)

Expertise

  • Poreuze materialen; structuur-activiteit relatie; materiaal karakterisatie; anorganische en hybride organisch-anorganische materialen; silica en metaaloxiden; katalysatoren; adsorbers en membranen Fotokatalytische degradatie van polluenten, fotokatalytische reductie reacties Specilisatie: Materiaal ontwikkeling Materiaal modificatie - oppervlak modificatie Materiaal karakterisatie Structuur-activiteit correlatie Stabiliteit studies Membranen, katalysatoren en adsorbentia katalytische CO2 conversie Persoonlijke website: https://www.uantwerpen.be/nl/personeel/vera-meynen/ Linkedin: https://www.linkedin.com/pub/vera-meynen/27/4b9/319

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.