Vincent Bellinkx

Vincent Bellinkx

Contact

Campus Groenenborger
Tel.
+3232655093
Groenenborgerlaan 171
2020 Antwerpen, BEL
Vincent Bellinkx werkt bij het Instituut voor Milieu en Duurzame Ontwikkeling en het TURQUOISE onderzoek naar klimaatadaptatie. Hij heeft de PhD in het gebied van mensenrechten en milieu-ontwikkeling. Zijn onderzoeksinteresses bevinden zich op het snijvlak van recht en transitie, voornamelijk gericht op de rol van niet-statelijke actoren in wetgeving en bestuur. Hij heeft praktijkervaring met participatie in Brazilië, Zuid-Afrika en België en is geëngageerd in zowel het maatschappelijk middenveld als beleid over onderwerpen als just transition, chemische vervuiling, agro-ecologie en klimaat.