Onderzoek

Onderzoeksgroep

Translationele Neurowetenschappen (TNW)

Expertise

  • Transgene muismodellen voor erfelijk verworven gehoorverlies en evenwichtsuitval (DFNA9, COCH). Muismodellen voor verworven gehoorverlies en evenwichtsuitval. Meten van gehoor door middel van auditieve hersenstampotentialen, startle-reflex en distortie producten oto-akoestische emissies. Meten van aandacht en tinnitus door middel van prepuls-inhibitie. Meten van evenwichtsfunctie door middel van gedrags- en reflextesten. Klinisch audiovestibulaire evaluatie. Cognitieve evaluatie door middel van RBANS-H. Ruimtelijke navigatie evalueren door middel van de virtuele Morris water taak. Evaluatie van tinnitus. Robotgestuurde cochleaire implantatie. Ziekte van Menière en bilaterale vestibulopathie.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.