Vivian Liska

Gewoon hoogleraar

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Instituut Joodse Studies
Antwerp Centre for Digital humanities and literary Criticism (ACDC)

Expertise

  • De studie van het jodendom in de breedste betekenis van de term en vanuit een veelheid aan benaderingen.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.