Walter Van Herck

Hoogleraar

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Centrum voor Europese Filosofie

Expertise

  • Onderzoek en beoordelingsopdrachten betreffende filosofie in het algemeen, filosofie van de religie in het bijzonder en levensbeschouwingen en hun interactie met cultuur en maatschappij.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.