De Roze Kolonne. Homofobie en morele restauratie in het West- Europa van de vroege Koude Oorlog (1945-1965). 01/10/2016 - 31/08/2020

Abstract

Zoals door recent onderzoek is aangetoond, werden de Verenigde Staten van Amerika overspoeld door een golf van homofobie, de zogenaamde 'Lavender Scare', in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog. Een vergelijkbare 'Lavender Scare' heeft zich ook in Europa voorgedaan tijdens de vroege Koude Oorlog, maar tot op heden bestaat er geen enkele studie die heeft bestudeerd (a) hoe dit fenomeen zich op diverse wijzen manifesteerde in verschillende Europese landen, (b) tot op welke hoogte het om een transnationaal verschijnsel ging dat versterkt werd door de toenemende Amerikanisering van de Europese samenleving, en (c) op welke manier het verweven was met bredere sociale en culturele veranderingen op zowel nationaal als internationaal vlak. Door gebruik te maken van een combinatie van criminologische tijdschriften en de periodieken die uitgingen van homofiele verenigingen in een selectie van West-Europese landen (i.e. Nederland, België, Frankrijk, West-Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk) wil dit project een antwoord formuleren op de vraag waarom en hoe homoseksualiteit een belangrijk aandachtspunt werd gedurende de periode 1945-1965. Een NVivo-databank zal toelaten om een geïntegreerd beeld te schetsen van de wijze waarop het angstige viseren van homoseksuelen zich meester maakte van een door oorlog gedestabiliseerd continent. Het doel is om aan te tonen op welke manieren homofobie en morele restauratie hand in hand gingen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject