Wannes Heirman

Postdoctoraal onderzoeker en gastprofessor

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Media, ICT en interpersoonlijke relaties in Organisaties en Samenleving (MIOS)

Expertise

  • Wannes Heirman (Ph.D) is een postdoctoraal onderzoeker en professor verbonden aan de Universiteit Antwerpen en de Artesis-Plantijn Hogeschool Antwerpen. Zijn onderzoeksinteresse omvat verschillende gebieden (bijvoorbeeld online privacy en cyberpesten). Over deze onderwerpen heeft hij reeds uitgebreid gepubliceerd in internationaal peer-gereviewde tijdschriften. Een overzicht van zijn onderzoekersprofiel en publicaties vindt u op de website van de Universiteit Antwerpen. Wannes Heirman is ook betrokken in verscheidene internationale onderzoeksprojecten, daarbij inbegrepen het World Internet Project (WIP). Hij was ook betrokken bij de twee meest recente publicaties van het Belgische Observatorium voor de Rechten op het Internet (‘Cyberpesten bij minderjarigen’ en ‘E-marketing en minderjarigen’). Recent verbreedde hij zijn onderzoeksinteresse door mee te stappen als Senior onderzoeker in het GIDZ (‘Gastgerichtheid In De Zorg’)-project van de AP-hogeschool en door te focussen op gebruikersonderzoek rond 360° video en VR voor het multidisciplinair Show & Tell project.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.