Wendt Müller

Wendt Müller

Contact

Campus Drie Eiken
Tel.
+3232652288
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk, BEL

In het kort:

 

Expertise:

Mijn onderzoek concentreert zich vooral op het familieleven bij vogels, waarbij wij vooral vanuit een evolutionair en gedrags-ecologische invalshoek werken.  Het opgroeien in familieverband is - niet alleen bij vogels - een algemeen voorkomend fenomeen. Het betekent dat één of beide ouders, plus eventueel een aantal verwante of niet-verwante individuen, bijdragen aan ouderzorg. Maar ondanks deze diversiteit in familiesamenstelling wordt het familieleven altijd gekenmerkt door ouder-jong interacties, die een optimale mate van ouderzorg tot doel hebben. Maar wat voor de ouders een optimale hoeveelheid ouderzorg is, is niet noodzakelijk ook optimaal voor de nakomelingen. Ieder jong zal met behulp van zijn bedelgedrag proberen om meer ouderzorg voor zich zelf te verkrijgen dan de ouders willen geven (parent-offspring conflict). Tegelijkertijd oefenen de jongen met hun bedelgedrag een selectieve druk uit op hun ouders, maar hun bedelgedrag is ook het doelwit van selectie, omdat het beïnvloed wordt door de ouderlijke respons op hun gedrag: beide gedragingen zullen dus co-adapteren. Deze voorbeelden maken duidelijk dat de evolutie van het familieleven een complex patroon volgt - gekenmerkt door co-evolutie, evolutionaire interesse conflicten maar ook co-selectie met fysiologische processen die trade-offs kunnen veroorzaken. Met ons onderzoek proberen wij om deze complexiteit beter te begrijpen.

Meer informatie.