Functioneel onderzoek naar de rol van glycoconjugaten in de pathobiologie van schistosomiasis. 01/01/2001 - 31/12/2003

Abstract

Schistosomiasis is een parasitaire infectieziekte met een aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit. De pathogenese van deze aandoening berust op een vertraagde overgevoeligheidsreactie tegen parasitaire antigenen. De in de gastheer opgewekte immuniteit tegen de parasiet is voornamelijk gericht tegen specifieke antigene glycoconjugaten van schistosoomeieren en van de volwassen worm. Het doel van deze studie is het identificeren en karakteriseren van functionele en immunogene Schistosoma mansoni glycoconjugaten die betrokken zijn in de granulomogenese, fibrogenese en immuunmodulatie van de ziekte. In eerste instantie willen we de glycobiologische structuur van deze antigenen in de verschillende ontwikkelingsstadia van de parasiet bestuderen om de oligosaccharide epitopen te bepalen die functioneel immunogeen zijn. Vervolgens zullen de belangrijkste geïdentificeerde glycoconjugaten geïsoleerd worden en aangewend om zowel in vitro als in vivo lymfocyten te stimuleren tot de productie van cytokines. Dit moet ons toelaten de rol van pro-granulomogene cytokines en interleukines, die verantwoordelijk worden geacht voor de systemische immunologische 'achtergrond' in de granulomogenese van schistosomiasis, te bestuderen in het specifieke micromilieu van het granuloom m.b.v. o.a. lasermicrodissectie en moleculair biologische technieken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Een morfologische studie van Schistosoma mansoni geinduceerde lever letsels : immuunfluorescentie, (elektronenmicroscopie)- in situ hyridisatie en morfometrie. 01/10/1997 - 30/09/1999

  Abstract

  De expressie van groeifactoren en adhesiemoleculen zal tijdens de granulomogenese en de fibrogenese in verschillende immuunstadia van de gastheer besmet met S. mansoni worden onderzocht gebruik makend van experimentele infecties bij de muis en van het Sepharose bolletjes model na injectie in long en lever. Tevens zal het effect worden nagegaan van schistomicide farmaca op de expressie van bovenvermelde factoren.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Een morfologische studie van Schistosoma mansoni geïnduceerde leverletsels : immuunfluorescentie, (elektronenmicroscopie)-in situ hybrididatie en morfometrie. 30/09/1995 - 30/09/1997

   Abstract

   De expressie van groeifactoren en adhesiemoleculen zal tijdens de granulomogenese en de fibrogenese in verschillende immuunstadia van de gastheer besmet met S. mansoni worden onderzocht gebruik makend van experimentele infecties bij de muis en van het Sepharose bolletjes model na injectie in long en lever. Tevens zal het effect worden nagegaan van schistomicide farmaca op de expressie van bovenvermelde factoren.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject