Onderzoeksgroep

Dikkedarmkankerscreening in Vlaanderen. 01/12/2017 - 30/11/2019

Abstract

Het Vlaamse bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker werd eind 2013 geïmplementeerd. Dit bevolkingsonderzoek loopt goed en kent een hoge deelnamegraad van rond de 50%. Desondanks zijn er nog aspecten die voor verbetering vatbaar zijn. Ondertussen zijn er echter ontzettend veel data beschikbaar die toelaten analyses te doen om na te gaan op welke vlakken het bevolkingsonderzoek nog kan worden verbeterd. Met dit doctoraal proefschrift zal de omvangrijke gegevensbank van het Vlaamse bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker worden bevraagd en zullen op basis van de analyses aanbevelingen worden gedaan die kunnen leiden tot een nog beter functionerend bevolkingsonderzoek.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject