Wim Decraemer

Pre-emeritus (art 104 bis)

Onderzoek

Expertise

  • Vorm- en vervormingsmetingen op mm en sub-mm schaal en vervormingsmetingen (statisch en dynamisch) op micron en submicron schaal.
  • Micro-CT scan en 3-D modelering en segmentatie en 3-D reconstructie.
  • Diktemetingen van biologische membranen.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.