Wim Holemans

Technologisch manager

Foto ID

Afdeling

Statuut & functies

Admin. & techn. personeel
  • technologisch manager

Interne mandaten

Expertenmandaat (Expertenorgaan)

Contact

Campus Middelheim
Middelheimlaan 1
M.I.020
2020 Antwerpen
België
Tel. 032652203
wim.holemans@uantwerpen.be