Onderzoeksgroep

Expertise

* Solubilisering, vulling, en chiraliteitsscheiding van koolstofnanobuizen * Spectroscopische karakterisering van koolstof nanobuizen en hun nanohybriden * Ontwerp van (niet-lineair) optische moleculen en nanomaterialen * Niet-lineair optische karakterisering van organische moleculen en nanomaterialen

3D biogefabriceerde hoge-performante DNA-koolstof nanobuis digitale electronica (3D-BRICKS) 01/05/2023 - 30/04/2026

Abstract

Enkelwandige koolstofnanobuizen (SWCNTs) hebben unieke optische en elektronische eigenschappen die in belangrijke mate afhangen van hun exacte chirale structuur. Door de holle kernen van de SWCNTs te vullen, kunnen nieuwe functionaliteiten worden verkregen, voortkomend uit de bijzondere interactie van de endohedrale moleculen en de omringende SWCNTs. In dit project zullen we ons concentreren op het vullen van SWCNTs met elektronendonor- en acceptormoleculen, wat kan resulteren in n- en p-type dotering van de gastheer SWCNTs. Door de afhankelijkheid van de ionisatiepotentiaal of elektronenaffiniteit van de ingekapselde moleculen, wordt verwacht dat het doteringsniveau fijn kan worden afgesteld door de specifieke moleculen (of een combinatie van verschillende moleculen) te kiezen die moeten worden ingekapseld. De ontwikkeling van betrouwbare methoden voor SWCNT-doping in combinatie met chirale sorteermethodologieën, kan leiden tot een doorbraak in SWCNT-gerelateerde toepassingen, zoals op SWCNT gebaseerde transistoren. De gedoteerde SWCNTs zullen worden uitgevoerd door middel van onderzoek naar een breed scala aan experimentele technieken, in het bijzonder EPR-spectroscopie, die op kwantitatieve wijze rechtstreeks toegang kan krijgen tot het doteringsniveau van de SWCNTs, en optische spectroscopische technieken, zoals absorptiespectroscopie, golflengte-afhankelijke resonante Raman-spectroscopie en infrarood fluorescentie-excitatie spectroscopie en beeldvorming.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Endohedrale functionalisering van enkelwandige koolstof nanobuizen. 01/06/2022 - 31/05/2024

Abstract

Enkelwandige koolstofnanobuizen (SWCNTs) hebben unieke optische en elektronische eigenschappen die in belangrijke mate afhangen van hun exacte chirale structuur. Door de holle kernen van de SWCNTs te vullen, kunnen nieuwe functionaliteiten worden verkregen, voortkomend uit de bijzondere interactie van de endohedrale moleculen en de omringende SWCNTs. In dit project zullen we ons concentreren op het vullen van SWCNTs met elektronendonor- en acceptormoleculen, wat kan resulteren in n- en p-type dotering van de gastheer SWCNTs. Door de afhankelijkheid van de ionisatiepotentiaal of elektronenaffiniteit van de ingekapselde moleculen, wordt verwacht dat het doteringsniveau fijn kan worden afgesteld door de specifieke moleculen (of een combinatie van verschillende moleculen) te kiezen die moeten worden ingekapseld. De ontwikkeling van betrouwbare methoden voor SWCNT-doping in combinatie met chirale sorteermethodologieën, kan leiden tot een doorbraak in SWCNT-gerelateerde toepassingen, zoals op SWCNT gebaseerde transistoren. De gedoteerde SWCNTs zullen worden uitgevoerd door middel van onderzoek naar een breed scala aan experimentele technieken, in het bijzonder EPR-spectroscopie, die op kwantitatieve wijze rechtstreeks toegang kan krijgen tot het doteringsniveau van de SWCNTs, en optische spectroscopische technieken, zoals absorptiespectroscopie, golflengte-afhankelijke resonante Raman-spectroscopie en infrarood fluorescentie-excitatie spectroscopie en beeldvorming.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Vulling en geavanceerde spectroscopische karakterisering van lange koolstof nanobuizen 01/11/2021 - 31/10/2023

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Golflengte-regelbaar Gepulst en Continu Laserplatform. 01/01/2020 - 31/12/2021

Abstract

T-LASER behelst de uitbreiding van een laserfaciliteit naar een high-end golflengte-regelbaar laserplatform met zowel continue als gepulste laserbundels, regelbaar van het ultraviolet tot het infrarood, voor een brede waaier van geavanceerde spectroscopische technieken en laser-gebaseerde toepassingen – de kernexpertises van de ECM onderzoeksgroep. Dankzij een grote fractie (78%) co-financiering zal een laserplatform opgebouwd worden dat niet alleen essentieel is voor alle lopende onderzoeksprojecten van ECM en zijn vele samenwerkingen, maar dat ook een wereldwijd unieke faciliteit zal vormen. Dit centrale laserplatform zal bovendien aangevuld worden met een aantal optische satelliet-opstellingen, die reeds beschikbaar (maar nu al uniek) zijn, en verder ontwikkeld zullen worden. De veelzijdigheid van de laserfaciliteit, zowel in pulsduur als golflengte-regelbaarheid, zal baanbrekende optische experimenten toelaten, zoals (breed) continu golflengte-regelbare resonante Raman-verstrooiing en niet-lineair optische verstrooiing (m.n. over een breed golflengtegebied regelbare 2e en 3e orde hyper- Rayleigh en hyper-Raman verstrooiing). Dit vormt een uitermate complementaire set van unieke technieken, die de UAntwerpen wereldwijd een bijzonder aantrekkelijke partner maken voor onderzoeksgroepen die actief zijn in de betrokken technologieen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Chiraliteitsgecontroleerde scheiding en optische karakterisatie van dubbelwandige koolstof nanobuizen. 01/10/2019 - 30/09/2022

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Hyperspectrale beeldvorming van de endo- en exohedrale interacties tussen moleculen en koolstof nanobuizen. 01/10/2019 - 30/09/2021

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Niet-lineare optica van bistabiele moleculen en ééndimensionale moleculaire ketens. 01/01/2018 - 31/12/2021

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Functionele koolstofnanobuis-nanohybriden: van synthese tot spectroscopische karakterisering. 01/01/2018 - 31/12/2021

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Biomedische beeldvorming en detectie door middel van optische vezels en koolstof nanomaterialen (EOS - CHARMING). 01/01/2018 - 31/12/2021

Abstract

Dit project is een Excellence of Science project (EOS ID 30467715) en betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO) en het Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Hyperspectrale beeldvorming van de endo- en exohedrale interacties tussen moleculen en koolstof nanobuizen. 01/10/2017 - 30/09/2019

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Synthese, chiraliteitsscheiding en geavanceerde spectroscopie van functionele nanohybriden van organische moleculen in koolstofnanobuizen. 01/10/2014 - 30/09/2017

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Apparatuur voor hoge-snelheid, gekoelde, preparatieve ultracentrifugatie, geautomatiseerde gradiënsvorming en fractieverzameling en -analyse. 19/05/2014 - 31/12/2018

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Herculesstichting. UA levert aan de Herculesstichting de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Nanochemie van moleculaire materialen voor 2-foton functionele toepassingen (Nano2Fun). 01/09/2013 - 31/08/2017

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Karakterisering van Organische Niet-Lineair Optische Materialen met Automatische Golflengte-Regeling 01/01/2013 - 31/12/2016

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Snelle, hoog-performante tweede orde lichtverstrooiingsspectroscopie. 01/01/2012 - 31/12/2015

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Scheiding, sortering en sterk verbeterde eigenschappen van intacte koolstof nanobuizen en hun composieten. 01/01/2012 - 31/12/2015

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Niet-lineaire optische eigenschappen van koolstofnanobuizen en organische nanohybriden: versterking door dubbele resonantie, coherente optelling en symmetriebreking. 01/10/2011 - 30/09/2014

Abstract

Organische niet-lineaire optica (NLO) handelt over de niet-lineaire respons van organische moleculaire materialen blootgesteld aan intense lichtbundels, met potentiele toepassingen in optische telecommunicatie gebaseerd op ultrasnelle schakelaars en modulatoren, en zeer efficiente frequentieconvertoren. In dit onderzoeksproject zullen nieuwe methoden onderzocht worden om de moleculaire NLO respons significant te versterken, in het bijzonder door: (i) dubbele (één- en twee-foton) resonante versterking, (ii) coherente optelling van bijdragen van meerdere moleculaire eenheden en (iii) symmetriebreking in formeel centrosymmetrische maar bistabiele moleculen. Om dit doel te bereiken, zal de NLO respons van verschillende moleculaire systemen rechtstreeks bepaald worden d.m.v. ultragevoelige golflengte-afhankelijke hyper-Rayleighverstrooiing (HRS) experimenten in de geschikte golflengtegebieden, gebruik makend van de opstelling die ik recent ontwikkeld heb en die uniek is in termen van zowel gevoeligheid als spectraalgebied. Er zullen metingen uitgevoerd worden op goed ontworpen organische moleculen, alsook op enkelwandige koolstofnanobuizen (SWNTs), zowel leeg als gevuld met efficiente NLO chromoforen. Voor de lege SWNTs zal niet enkel de tweede-orde NLO respons, maar ook de derde-orde respons gekarakteriseerd worden met HRS bij de driedubbele frequentie. Tenslotte zullen ook laag-symmetrische radiale vibrationele modes, die nooit eerder geobserveerd zijn maar waarvan theoretisch verwacht wordt dat deze sterk afhankelijk zijn van buisdiameter en omgevingsinteracties (bv. vulling), toegankelijk zijn d.m.v. ultragevoelige (tweede- en derde-orde) hyper-Raman experimenten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Gevorderde spectroscopie van lege en watergevulde koolstofnanobuizen: Verbeterde diameterscheiding, exciton fotofysica en ééndimensionaal moleculair transport. 01/10/2011 - 30/09/2014

Abstract

De solubilisering van enkelwandige koolstofnanobuizen (SWNTs) met galzouten heeft geleid tot de mogelijkheid om deze SWNTs te scheiden op diameter met behulp van dichtheidsgradiëntcentrifugatie (DGU). Recente doorbraken op het gebied van watervulling van deze SWNTs en het scheiden van lege en watergevulde SWNTs zal deze diameterscheiding naar een hoger niveau brengen, aangezien het verwacht wordt dat de resolutie in DGU veel beter wordt wanneer er lege, intacte SWNTs gebruikt worden. Deze intacte buisjes bezitten ook superieure optische eigenschappen waardoor het interessant wordt om de zeer specifieke excitonen fotofysica van de SWNTs te bestuderen. Bovendien vonden we dat zelfs de dunste buisjes gevuld kunnen worden met water, wat het mogelijk maakt om het ééndimensionale transport van moleculen door de nanobuisjes te bestuderen alsook de verschillende structuren en faseovergangen van water (of andere moleculen) na opsluiten in de nanobuisjes.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ultra-brede golflengte-afhankelijke karakterisering van organische niet-lineair optische moleculen. 01/01/2011 - 31/12/2013

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Scheiding en hoge-resolutie spectroscopische karakterisering van koolstofnanobuizen en nanocomposieten. 01/01/2011 - 31/12/2011

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Nieuwe siliconen-materialen voor solaire toepassingen (SILASOL). 01/01/2010 - 31/12/2013

Abstract

Het werkpaard van de fotovoltaïsche omzetting van zonlicht naar elektriciteit is de silicium-zonnecel. Het SILASOL project focust op nieuwe op silicium gebaseerde materialen voor PV toepassingen: door de vorm van het silicium-materiaal te veranderen (dunne wafers, nanodraden, ...) of de synthese methode (CVD, mechanische klieving, ...) verkrijgen de "nieuwe" silicium-materialen welbepaalde eigenschappen (bandkloop, kristalliniteit, ...) die voordelig kunnen zijn voor PV toepassingen. De technologie zal ontwikkeld worden in Imec (Leuven), de UA staat in voor de experimentele en computationele karakterisering van deze geavanceerde silicium-structuren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Optisch en laserspectroscopisch onderzoek van organische en nanogestructureerde materialen voor opto-elektronische toepassingen. 01/10/2008 - 30/09/2018

Abstract

Door middel van geavanceerde optische en laserspectroscopische technieken worden de elektronische en optische eigenschappen van koolstofnanobuizen (CNTs) en metaalnanodeeltjes, evenals hun organische nanohybriden, onderzocht. Via een diepgaand begrip van de structuur-eigenschapsrelaties zal dit onderzoek zich zowel richten op de ontwikkeling van nieuwe functionele nanomaterialen, als op de ontwikkeling van betrouwbare karakteriseringsmethoden voor deze materialen. Daarnaast worden tevens organische en organometallische moleculen ontwikkeld voor niet-lineair optische toepassingen, die onder meer gekarakteriseerd worden met onze unieke opstelling voor golflengte-afhankelijke niet-lineair optische metingen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Massatransport door Koolstof Nanobuizen. 01/07/2008 - 31/12/2012

Abstract

Op basis van de recente doorbraken in de opening/sluiting en watervulling van koolstof nanobuizen, geboekt in de onderzoeksgroep, zal het selectieve massatransport door individuele types van koolstof nanobuizen gekarakteriseerd worden, met het oog op toepassingen in de nanofluidica en nanofiltratie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Nanostructured POLYmer phototvoltaic devices for efficient solar SPECtrum harvesting (PolySpec). 01/01/2008 - 31/12/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Selectieve lineaire en niet-lineaire optische spectroscopie van koolstofnanobuizen en hun interacties met organische moleculen. 01/01/2007 - 31/12/2010

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Solubilisering en zuivering van geïsoleerde koolstofnanobuizen. 01/03/2006 - 31/12/2007

Abstract

Op basis van de recente ontdekking dat galzouten uitzonderlijk efficiënt zijn in de solubilisering van enkelwandige koolstofnanobuizen (SWNTs), en dat zij een uitzonderlijk geordende omgeving vormen voor de SWNTs, worden solubiliserings- en zuiveringsmethoden voor SWNTs ontwikkeld. Doelstelling is de productie van individueel opgeloste SWNTs in voldoende hoeveelheid en zuiverheid voor spectroscopisch onderzoek aan vloeibare oplossingen en composieten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Optische eigenschappen van nanogestructureerde organische materialen gebaseerd op koostofnanobuizen. 01/10/2005 - 30/09/2008

Abstract

De studie heeft tot doel: 1) Geavanceerde optische technieken toe te passen op de geïsoleerde CNT's in vloeibare en vaste oplossing om de elektronische en optische eigenschappen van CNT's beter te begrijpen. 2) Met deze optische technieken een degelijke karakterisatiemethode te ontwikkelen om de samenstelling van CNT-materialen te analyseren. 3) Composieten van de individueel opgeloste CNT's met andere moleculen en polymeren te bereiden en hierin de interacties te bestuderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ondersteuning instandhouding wetenschappelijke apparatuur (ECM). 01/01/2005 - 31/12/2022

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Interactie tussen geconjugeerde moleculen en enkelwandige koolstofnanobuizen. 01/01/2005 - 31/12/2006

Abstract

Koolstofnanobuizen (CNTs) zijn zeer interessant als ééndimensionale systemen met metallische of halfgeleidende eigenschappen. De geleiding van gaten kan analoog beschreven worden aan de geleiding van elektronen waardoor de mobiliteit voor beide ladingsdragers hetzelfde is. Bovendien is het ook mogelijk om deze nanobuizen te doperen door kleine moleculen in de CNT te brengen. Deze gedopeerde CNTs zijn stabiel bij blootstelling aan lucht en door de keuze van de ingebrachte molecule kan men de graad van dopering controleren. In dit project zullen twee verschillende onderwerpen behandeld worden. In de eerste plaats zal de ladingsoverdracht tussen geconjugeerde moleculen en SW CNTs bestudeerd worden. Deze ladingsoverdracht is van groot belang voor de implementatie van deze composietmaterialen in 'plastic' zonnecellen. Anderzijds zullen geconjugeerde moleculen binnenin de SW CNTs gebracht worden, die in het bijzonder de CNTs doperen. Beide systemen zullen onderzocht worden met behulp van optische spectroscopie, gepulste laserspectroscopie en elektronen paramagnetische resonantie (EPR).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Multi-golflengte niet-lineair optische spectroscopie van organische materialen. 01/10/2002 - 30/09/2005

Abstract

Organische en organometallische materialen voor niet-lineair-optische (NLO) toepassingen worden onderzocht door middel van niet-lineaire en tijdsgeresolveerde laserspectroscopie. Onder andere hyper-Rayleigh-verstrooiing bij variabele laser-golflengte en met fluorescentie-correctie door spectrale analyse wordt gebruikt voor de bepaling van moleculaire hyperpolariseerbaarheden. In samenwerking met verscheidene synthese-groepen worden op basis van de resultaten nieuwe NLO materialen ontwikkeld. Bijzondere interesse gaat ook uit naar de ontwikkeling van materialen met een sterke twee-foton-absorptie en/of twee-foton-geïnduceerde fluorescentie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Niet-lineaire lichtverstrooiing en multi-fotonabsorptie in moleculaire optische materialen. 01/01/2001 - 31/12/2006

Abstract

Organische- en organometaal-verbindingen met 2de en 3de orde niet-lineaire optische (NLO) eigenschappen zullen onderzocht worden met behulp van geavanceerde spectroscopische technieken, i.h.b., elastische en inelastische niet-lineaire lichtverstrooiing 'respectievelijk hyper-Rayleigh- (bij de 2de en 3de harmonische) en hyper-Ramanverstrooiing' en tevens multi-foton-absorptiespectroscopie. Hiertoe zal een perfomante opstelling worden gebouwd op basis van een nieuw gepulst lasersysteem met herhalings-frequentie in het kilohertz-gebied en een meerkanaalsdetector voor de parallele meting van de spectra.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject