Gedragen katalysatoren zonder kritische grondstoffen voor de preferentiële oxidatie van CO in H2-rijke gasstromen. 01/11/2020 - 31/10/2021

Abstract

Verbranding van uitputbare en vervuilende fossiele brandstoffen is de dag van vandaag nog steeds verantwoordelijk voor de productie van 85% van alle primaire energie. Als gevolg hiervan is de wetenschap op zoek naar alternatieve en groenere energiebronnen. Een veelbelovend alternatief is H2, waarvan momenteel meer dan 95% geproduceerd wordt met behulp van stoom-reforming van methaan. Het grootste nadeel van deze methode is de productie van CO wat een nadelig effect heeft op metaal katalysatoren (bvb. in brandstofcellen en de ammoniaksynthese). Zuivering van H2-rijke gasstromen is bijgevolg zeer belangrijk. De efficiëntste methode hiervoor is de preferentiële oxidatie van CO (CO-PROX), waarvoor reeds meerdere katalysatoren gebruikt zijn (hoofdzakelijk edelmetaal gebaseerd). Echter slechts enkele hiervan hebben potentieel voor toekomstig gebruik. Het doel van dit project is om de volgende stap te zetten in de ontwikkeling van gedragen katalysatoren vrij van kritische grondstoffen voor CO-PROX. Dit doel zal nagestreefd worden door synthese van mono-/bimetallische Cu-gebaseerde gedragen katalysatoren met ultieme porositeit en stabiliteit, en excellente dispersie van de katalytisch actieve sites. Om bij te dragen aan het ultieme doel van duurzaamheid zullen water-gebaseerde synthesemethoden gebruikt worden. De innovatie betreffende de katalysatoren zit tevens vervat in de 3D-vormgeving (samenwerking met VITO) en geavanceerde katalytische testen (samenwerking met UNIPD, Italië).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject