Onderzoeksgroep

Expertise

Mijn belangrijkste onderzoeksgebieden zijn onder meer gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (HRQoL), meting en evaluatie van de gezondheidstoestand en patiëntvoorkeur. Ik ben als hoofdonderzoeker betrokken geweest bij verschillende onderzoeksprojecten en heb empirische studies uitgevoerd om GKvL te kwantificeren, de subjectieve constructies van GKvL te onderzoeken en de voorkeuren van patiënten voor medicijnen te onderzoeken. Als lid van EuroQol heb ik een bijzondere interesse in EQ-5D, met inbegrip van zowel de methodologische ontwikkeling als de pragmatische toepassingen ervan.

Onderzoek naar subjectieve constructies van kwaliteit van leven zoals gedefinieerd door EQ-HWB bij patiënten, verzorgers en het gezonde algemene publiek: een Q-methodologische studie 01/03/2023 - 31/12/2024

Abstract

Bij het ontwikkelingsproces van EQ-HWB is zorgvuldig rekening gehouden met de mening van patiënten, gebruikers van diensten en hun verzorgers met betrekking tot hoe gezondheids- en sociale zorgdiensten en/of zorgtaken hun kwaliteit van leven (QoL) kunnen beïnvloeden. Hierdoor is theoretisch EQ-HWB heeft het potentieel om in verschillende populaties te worden gebruikt en is daarom geschikt voor het meten van de uitkomst van interventies over zorg en welzijn. Naast het verzamelen van statistische psychometrische eigenschappen om te weten of EQ-HWB kan functioneren niet alleen bij patiënten, maar ook bij gebruikers en verzorgers, is het net zo belangrijk, zo niet belangrijker, om te weten hoe EQ-HWB kan worden gebruikt in verschillende bevolkingsgroepen. Bewijs vanuit een meer conceptueel oogpunt is nodig om aan te tonen waarom EQ-HWB een verscheidenheid aan doelgroepen kan hebben en hoe een dergelijke verscheidenheid de meting en evaluatie van KvL kan beïnvloeden. Het algemene doel van deze studie is het onderzoeken van overeenkomsten en verschillen in percepties van KvL, zoals gedefinieerd door EQ-HWB, tussen verschillende bevolkingsgroepen, waaronder patiënten, verzorgers en het gezonde algemene publiek. We stellen voor om de Q-methodiek te gebruiken om de subjectieve constructies van KvL in de groepen te onderzoeken. Wij willen onderzoeken of en in welke mate de rol/positie van een individu kan invloed hebben op hoe de items van EQ-HWB geïnterpreteerd en geëvalueerd worden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Constructies van gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (HRQoL) en mentaal welzijn. 01/03/2023 - 30/06/2023

Abstract

Een substantieel aantal studies schatte mappingfuncties tussen een op voorkeur gebaseerde maatstaf, zoals EQ-5D, en andere niet op voorkeur gebaseerde maatregelen, maar weinigen hebben gekeken naar de concepten die worden gemeten door de huidige maatregelen om de legitimiteit van mapping te controleren. Begrippen als gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (HRQoL) en mentaal welzijn worden vaag gedefinieerd in onderzoek naar gezondheidsuitkomsten en er bestaat geen overeenstemming over hun definities en meting. Een ruwe analyse van de PubMed-citaties geeft aan dat EQ-5D wordt geassocieerd met termen als gezondheidsstatus (29%), gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (85%), kwaliteit van leven (81%), welzijn (6% ), patiëntgerapporteerde uitkomst (9%) en/of tevredenheid (10%), maar wat meet EQ-5D? Deze begrippen zijn niet goed verduidelijkt. In deze studie willen we een reeks statistische methoden gebruiken om de constructies van HRQoL en mentaal welzijn te onderzoeken, zoals gedefinieerd door respectievelijk EQ-5D en GHQ-12. Concreet willen we begrijpen in welke mate de items van EQ-5D en GHQ-12 met elkaar associëren/overlappen. Het tweede doel is om empirisch bewijs te leveren om de concepten van gezondheid, kwaliteit van leven, mentaal welzijn en tevredenheid te onderscheiden, die allemaal vaag gedefinieerd zijn en vaak door elkaar gebruikt worden. We zullen de gegevens gebruiken die zijn verzameld in de 'Great Corona Study' (GCS) in België. De GCS-studie omvatte EQ-5D-5L, GHQ-12, algehele tevredenheidsscore, de Brief Resilience Scale (BRS) en de 6-item Revised UCLA Loneliness Scale (ULS-6). We zullen een reeks statistische analyses uitvoeren, waaronder multidimensionale schaling en verkennende factoranalyse om de onderzoeksdoelen te bereiken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject