Onderzoeksgroep

Expertise

Dit onderzoek heeft tot doel het potentieel van het Enactivisme te onderzoeken om het doen alsof te verklaren. Doen alsof is onderdeel van een gemeenschappelijke ontwikkeling van kinderen en behoort tot ons culturele repertoire. Toch is doen alsof het nog steeds niet goed begrepen wordt. Velen zijn geneigd te zeggen dat ze doen alsof ze 'x als y' vertegenwoordigen. Dit staat bekend als cognitivisme. Het zegt dat doen alsof het afwezigheid vertegenwoordigt, kennis van wat echt en niet echt is, en kennis van normen. Om deze kenmerken van doen alsof te verklaren, is het cognitivisme voornamelijk afhankelijk van de werking van interne mentale architecturen. Deze verklaringen vangen het interactieve en sociale karakter van doen alsof niet goed op. In mijn voorstel zal ik onderzoeken hoe een enactivistische benadering het doen alsof verklaart en tegelijkertijd de problemen van cognitivisten vermijdt. Enactivisme omvat interactie bij de verklaring van cognitie, en steunt vaak op dynamische verklaringen van cognitie die het samenspel tussen de hersenen, het lichaam en de (sociale) omgeving benadrukken. Het stelt dat kennis van sociale normen wordt ontwikkeld in fantasiespel, niet verondersteld. Enactivisme is nog maar pas begonnen toe te passen op basisvormen van doen alsof ze met voorwerpen spelen, maar er moet meer worden gezegd dat het afwezigheid of het bijhouden van fictie verklaart. Dit voorstel zal het eerdere werk uitbreiden, waarbij gekeken wordt naar de ontwikkeling van rollenspel en denkbeeldig spel, en beoogt aan te tonen dat een enactivistisch verslag van complexe pretenties mogelijk is. Dit onderzoek is nuttig voor therapeutische praktijken die gebruik maken van fantasiespel.

Virtuele realiteit begrijpen door voortdurende belichaamde verbeelding. 01/10/2022 - 30/09/2025

Abstract

Virtuele Realiteit (VR) wordt als een enactieve en belichaamde technologie gezien, omdat de gebruikersinterface een interactieve ervaring mogelijk maakt. Maar men wordt nog steeds gezien als 'ontlichaamd' in de VR. Het belangrijkste kenmerk van VR is niet de belichaming, maar verbeelding, omdat verbeelding ons in staat stelt na te denken over fictieve entiteiten. De rol die belichaamde/enactieve verbeelding speelt in VR is echter nog niet goed onderzocht. Dat komt omdat dit concept nog niet volledig is ontwikkeld. Ook ziet de bestaande literatuur over VR de verbeelding die betrokken is bij VR als gekoppeld aan de mentale capaciteit: virtuele objecten, gezien als ficties, moeten in de verbeelding worden gerepresenteerd. Dit creëert een probleem wanneer men de immersie die plaatsvindt bij VR wil analyseren. Dit project brengt het lichaam op een sterke manier in VR. Het verdedigt een nieuwe voortdurende belichaamde verbeelding (VBV) thesis voor VR, die stelt dat lopende belichaamde processen ons in staat stellen om toekomstige toestanden of acties te anticiperen, ook in virtuele situaties. Het ziet VR als een plaats van actiemogelijkheden die beschikbaar zijn voor een belichaamd wezen. Deze thesis is cruciaal om onze interacties in VR te kunnen begrijpen. Het kan problemen oplossen, zoals: is iemand echt belichaamd in de VR?, en kan iemand echt aanwezig zijn in de VR? Dit onderzoek bestudeert het resultaat van de VBV thesis in VR-contexten zoals: onderwijs, games en sport.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Een enactieve benadering van doen alsof. 01/10/2018 - 30/09/2021

Abstract

Dit onderzoek exploreert het potentieel van enactivisme om doen aslof te verklaren. Doen alsof of pretenderen maakt deel uit van de normale ontwikkeling van kinderen en behoort tot ons cultureel repertoire. Zogeheten cognitivisme tracht doen alsof te verklaren als het representeren van "x als y". In dit project wordt onderzocht of enactivistische verklaring van 'doen alsof' mogelijk is. Zulke verklaring veronderstelt geen basisvermogen om te representeren, en beschouwt doen alsof als een uitkomst van ontwikkelende vormen van sociale interactie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject