Overleg en feedbackmoment met stakeholders die actief hebben deelgenomen aan de uitwerking van het 'Actieplan Global Engagement en Samenwerking met Afrika, Azië, Latijns-Amerika' van de Universiteit Antwerpen.  Het doel van de bijeenkomst was het informeren over en bespreken van de geplande acties: waar staan we, hoe gaan we verder.

Gedurende 2021 en 2022 hebben verschillende groepen gewerkt aan de actualisering van de strategie van de universiteit, waaronder de uitwerking van een Actieplan Global Engagement (voorheen Universitaire Ontwikkelingssamenwerking) en een VLIR-UOS Global Minds 5-jarenproject. De vernieuwde strategie sluit aan bij onze traditie van solidariteit in samenwerking met het 'Mondiale Zuiden', maar houdt rekening met de huidige systemische uitdagingen voor mens en planeet. Deze uitdagingen maken ons allen tot 'ontwikkelingslanden' op zoek naar duurzame transformaties en dwingen ons tot een positieve omarming van de mondiale diversiteit en een gelijkwaardige gedekoloniseerde uitwisseling van kennis.

  • Woensdag 15 maart 2023
  • Timing: van 9 tot 14 uur - inclusief lunch
  • Locatie: Stadscampus Universiteit Antwerpen, Rodestraat 14 (Gebouw R, Lokaal R-112)​