Maandag 25 april 2022 om 10 uur (einde omstreeks 12 uur)

in aula C 204 op de Stadscampus gebouw C 

Agenda:

1.       Goedkeuring verslag Algemene Vergadering EFUA dd. 5 december 2019 

2.       Verslag van de werking van EFUA 2020-2021

3.       Samenstelling Raad van Bestuur EFUA: resultaat binnengekomen kandidaturen en stemming 

4.       Rapportering over het overleg met Rector

5.       Stand van zaken “Statuut emeriti”

6.       Stand van zaken “Facebook-groep”

7.       Planning activiteiten 2022

8.       Overleden emeriti 2020 en 2021

9.       Varia (w.o. toegang van emeriti tot eerder academisch krediet)

Lezing:

Prof. dr. W. Lemmens, gewoon hoogleraar (FLW), pro-voorzitter Centrum Pieter Gillis UAntwerpen: “De erfenis van Pieter Gillis: voorbijgestreefd?”

De tekst kan u lezen bij 'Over ons' > 'Causerieën van het Emeritiforum'