Hier kan je informatie vinden over enkele van onze projecten rond natuurlijke oplossingen. Ons onderzoek richt zich hier onder andere op de inrichting van grootschalige overstromingsgebieden langsheen het Schelde-estuarium, die tegelijkertijd zorgen voor verhoogde bescherming tegen overstroming, verhoogde natuurlijkheid en versterking van de ecosysteemdiensten.  Naast grootschalige projecten, doen we ook heel wat onderzoek naar de ontwikkeling van technieken die toelaten om verschillende ecosysteemdiensten te optimaliseren: een voorbeeld is de ontwikkeling van natuurgebaseerde technieken om koolstof op te vangen.

Stormtij

Het Schelde-estuarium wordt beschermd tegen overstromingen tijdens extreem stormtij door een uniek project dat veiligheid, natuurontwikkeling en optimalisatie van ecosysteemdiensten combineert: het Sigmaplan. Onderzoek binnen GCE was essentieel om de nieuwe overstromingsgebieden te ontwikkelen. De grootste sluis in het project is daarom vernoemd naar Prof. Patrick Meire van het GCE.