2024

Tropische bossen houden de voeten koel – zelfs als het droger wordt

Filmvoorstelling Une Si Longue Marche

Project 'De Droge Delta' wint Henri van de Velde award Design Research

2023

Invasieve Chinese wolhandkrabben kunnen helpen om PFAS-verontreiniging op te sporen

Invasieve Chinese wolhandkrabben: nieuw Europees project bouwt op Vlaamse expertise voor beheer

Vegetatie ondersteunt klimaatrobuustheid van kustmoerassen

Persistente weerspatronen veranderen het voorkomen van bodemschimmels

Uitheemse plantensoorten in de Andes: verbazend bekend

Hoe diep slapen boomknoppen?

Pauze indrukken? De premier vergist van zich knop: het is tijd om te fastforwarden

Gezocht, dead or alive: een blauwe zwemkrab

Project SUSANA van start: Een duurzame toekomst voor zandgebruik in natuur-gebaseerde oplossingen

Koolstofvastlegging door ecosystemen destabiliseert in grote regio’s in de wereld

Kalkgrasland in Nederland: zorgen voor de natuur van morgen. Lezing door Joop H.J. Schaminée

Getijpatronen spelen belangrijke rol bij de kwetsbaarheid van kustmoerassen voor klimaatverandering

Uitheemse plantensoorten tieren welig op grote(re) hoogte

Ultralichte tracker monitort gedrag van kleine dieren

Gierzwaluw gebruikt luchtstromen om insecten te vinden

MESI: een database met (bijna) alle ‘global change’ experimenten op het land

Aangesloten meanders geven riviernatuur zuurstof