2023

Uitheemse plantensoorten in de Andes: verbazend bekend

Hoe diep slapen boomknoppen?

Pauze indrukken? De premier vergist van zich knop: het is tijd om te fastforwarden

Gezocht, dead or alive: een blauwe zwemkrab

Project SUSANA van start: Een duurzame toekomst voor zandgebruik in natuur-gebaseerde oplossingen

Koolstofvastlegging door ecosystemen destabiliseert in grote regio’s in de wereld

Kalkgrasland in Nederland: zorgen voor de natuur van morgen. Lezing door Joop H.J. Schaminée

Getijpatronen spelen belangrijke rol bij de kwetsbaarheid van kustmoerassen voor klimaatverandering

Uitheemse plantensoorten tieren welig op grote(re) hoogte

Ultralichte tracker monitort gedrag van kleine dieren

Gierzwaluw gebruikt luchtstromen om insecten te vinden

MESI: een database met (bijna) alle ‘global change’ experimenten op het land

Aangesloten meanders geven riviernatuur zuurstof