Duurzame mobiliteit

duurzame mobiliteit


Klik op de figuur of hier om de beslissingbomen te downloaden

Het Departement Biologie van de Universiteit Antwerpen engageert zich voor een duurzame mobiliteit. Dit engagement betekent dat we elke professionele trip grondig tegen het licht houden. Sommige transportvormen zijn immers een pak duurzamer dan andere. Voor korte reizen prefereren we  de fiets en het openbaar vervoer op de wagen. Voor langere reizen kijken we naar alternatieven alvorens het vliegtuig op te stappen (van trein tot e-meeting). Op deze pagina tonen we de beslissingsbomen voor zowel lange als korte professionele reizen en trips, en wordt ook verdere info opgelijst over de alternatieven.

Uiteraard is het soms echt nodig om een lange reis te maken: een projectgebied in het tropisch regenwoud kan moeilijk met de fiets bereikt worden, wetenschappelijke congressen kunnen  nodig zijn om mee te blijven met de laatste trends. Duurzaam reizen blijft daarom de verantwoordelijkheid van elke individuele onderzoeker, maar als department willen we wel dat iedereen bij elke trip bewust de duurzaamheid en de CO2-uitstoot in overweging neemt.

De onderzoeksgroepen van het Global Change Ecology Centre (GCE) hebben daarbovenop een CO2-compensatieproject opgezet in samenwerking met Wildlife Works, waarbij in Kenia bestaande bossen worden beschermd, en nieuwe natuur wordt aangelegd. Het project heeft ook een sociale component, waarbij actief wordt geïnvesteerd in het engagement van de lokale bevolking.

Het is de bedoeling om deze compensatiemogelijkheid ook aan te bieden aan alle andere onderzoeksgroepen of onderzoekers van de UAntwerpen. Zo nemen enkele andere professoren uit de deparementen Fysica (Nick Schryvers, Jacques Tempere), Biologie (Lieven Bervoets, Gudrun De Boeck) en Ingenieurswetenschappen (Steven Van Passel) reeds deel. Ook de vluchten van de studenten die in Tanzania op stage gaan worden volledig gecompenseerd.