Inleiding op internationale en globale ontwikkeling en gezondheidszorg

IGOG: Inleiding op Internationale en Globale Ontwikkeling en Gezondheidszorg

Deze opleiding beoogt vanuit verschillende invalshoeken een voorbereidende vorming te bieden aan studenten die in de toekomst (wetenschappelijk) werk of een (klinische) stage zullen uitvoeren in een ontwikkelingsland.

Deze extra-curriculaire cursus omvat een 10-tal avondlezingen in het eerste semester en wordt gedoceerd door een mix van experten uit het werkveld en uit verschillende instellingen (Belgisch Ontwikkelingsagentschap, Instituut voor Tropische Geneeskunde, Rode Kruis Vlaanderen, Memisa, Be-cause Health, UGent, Artsen Zonder Vakantie, UAntwerpen, Handicap International, …).

Deze cursus is gratis voor studenten die ingeschreven zijn in een opleiding aan de UAntwerpen. Externen betalen 75 euro om zich in te schrijven.

De verantwoordelijke lesgever is prof. Jean-Pierre Van geertruyden (Global Health Institute, Universiteit Antwerpen).


Lees meer over de opleiding