Doelgroep

  • Studenten (zowel bachelor als master) van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en van de Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen die een stage of wetenschappelijk werk in een ontwikkelingsland willen aanvangen.
     
  • Geïnteresseerden, die niet verbonden zijn aan de Universiteit Antwerpen (privé, ngo, …), zijn ook welkom mits een bijdrage van 75 euro.
     
  • Voorkennis is niet vereist.

Studenten die deze opleiding gevolgd hebben, hebben aandacht voor de actualiteit binnen ontwikkelingslanden en kunnen deze op een verantwoorde wijze analyseren en beargumenteren. Ze kunnen de ontwikkelingsproblematiek uit verschillende invalshoeken kritisch benaderen en kunnen het eigen professioneel wetenschappelijk denken en medisch handelen bijsturen rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen in een context van onderontwikkeling.