Mediawijs

Mediawijs.be, het Vlaamse Kenniscentrum voor Mediawijsheid, is in januari 2013 van start gegaan.

Mediawijs.be wil alle burgers vandaag en morgen in staat stellen om zich bewust, kritisch en actief te bewegen in een gemediatiseerde samenleving. Het speelt een coördinerende en inspirerende rol binnen het mediawijsheidsveld.

Het doel van Mediawijs.be is het versterken van mediawijsheidsinitiatieven, door partners uit het werkveld, de private en de publieke sector samen te brengen in overleg en samenwerkingstrajecten.

Het speelt een actieve rol in visie- en beleidsontwikkeling met en voor de sector. Door kennis- en praktijkontwikkeling draagt het bij tot innovatie op het niveau van inhoud, projectformulering en –werking. Mediawijs.be streeft dit doel na door:

  • Overleg en coördinatie
  • Innovatie en synergie
  • Praktijk en methodieken
  • Kennisopbouw en –deling
  • Visie en beleidsontwikkeling

Op Mediawijs.be kan u terecht voor allerhande informatie over mediawijsheid. 

MIOS, Universiteit Antwerpen, is consortiumpartner binnen Mediawijs.be.