Onderzoek

Het MIOS onderzoeksteam bestudeert het gebruik van ICT op individueel en organisationeel niveau. De onderzoeksactiviteiten van MIOS kunnen gelinkt worden aan deze twee niveaus, die de centrale en complementaire onderzoekslijnen vormen:

• Het gebruik van ICT (en andere media) door individuen, en de daaraan gekoppelde risico’s en kansen. Hier staat het onderzoek naar het gebruik van internet, gsm en games door jongeren en gezinnen centraal.

• Het strategisch gebruik van ICT (en andere media) door organisaties (bedrijven, social-profit organisaties, overheden). Op dit niveau wordt er onder meer onderzoek gevoerd naar (e-)marketing en gezondheidscommunicatie.

Binnen de eerste onderzoekslijn wordt er gewerkt rond de volgende kernthema’s:

Cyberpesten: definitie, meting, typologie, prevalentie, profielen van pesters en slachtoffers, preventie van cyberpesten en interventiemogelijkheden. 

Sociale Netwerksites, e-marketing & privacy: de verschillende typen van elektronische marketing, het vrijgeven van persoonsgegevens in een online marketingcontext en in sociale netwerksites, de motieven voor gebruik van sociale netwerksites, de kennis en ervaring van kinderen en adolescenten met e-marketing.

Digital gaming: zowel de studie van spelerservaringen, de integratie van reclame in games (bv. in-game advertising, advergames), de implicaties van games voor de gezondheid en morele issues in digitale games.

ICT & Families: in deze context worden ook communicatiestijlen van ouders en de ouderlijke internet mediëringsstrategieën onderzocht.

De tweede onderzoekslijn (omtrent het gebruik van ICT en andere media binnen organisaties) heeft vooral betrekking op het inzetten van technologische toepassingen voor de strategische communicatie van profit en social-profit organisaties.

In deze context wordt onderzoek uitgebouwd dat zich concentreert op (e-)marketingcommunicatie en (overheids)voorlichting, waaronder gezondheidscommunicatie en (evidence based) -interventies.

Sinds het ontstaan van de onderzoeksgroep in 2003, vinden een groeiend aantal survey-onderzoeken en experimentele studies plaats. Dit onderzoek gebeurt zowel in het kader van doctoraatsprojecten, en ander fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, als beleidsvoorbereidende onderzoeksopdrachten. 

Het MIOS-team telt 28 onderzoekers en profileert zich als een expertisecentrum omtrent onder meer jongeren en ICT. Naast wetenschappelijke publicaties en presentaties, besteden we veel zorg aan maatschappelijke dienstverlening. We vinden het belangrijk om inzichten vanuit onderzoek te vertalen naar brede doelgroepen en aan te vullen met praktijkgericht advies. 

De gids Mediawijs Online biedt daarom naast een praktijkgerichte vertaling van wetenschappelijk onderzoek over belangrijke fenomenen, concreet advies die ouders, leraren, jeugdwerkers en jongeren zelf kunnen toepassen.