Welke thema's komen aan bod?

Mediawijs Online focust op verschillende thema's die gelinkt zijn aan de manier waarop jongeren sociaalnetwerksites gebruiken voor zelfpresentatie en het starten en onderhouden van relaties

Waarom sociaalnetwerksites zo belangrijk zijn in het leven van jongeren, komt in het inleidende hoofdstuk aan bod. Daarna komen zowel de positieve als negatieve aspecten van online relaties aan de beurt. Hoe jongeren vriendschaps- maar ook liefdesrelaties online starten en onderhouden, wordt toegelicht. Hierbij komt ook het felbesproken sexting aan bod. 

Maar relaties online kunnen ook fout lopen. In het boek wordt daarom een hoofdstuk gewijd aan cyberpesten. Ook riskante contacten met online groomers, wordt uitgebreid besproken. Hierbij staan we stil bij de mythes rond grooming, maar ook keiharde feiten vanuit onderzoek. 

Niet alleen met andere individuen komen jongeren in contact. Ook bedrijven willen contact leggen met jonge consumenten. Daarom focussen we op nieuwe vormen van marketing die toegepast worden in sociaalnetwerksites. De nieuwe kansen maar ook risico's van online en mobiele locatiediensten komen aan bod. 

Het boek biedt in een apart hoofdstuk ook concreet advies om z'n onlinereputatie te onderzoeken en te beschermen.  

Ieder hoofdstuk bevat ook talrijke tips en advies voor ouders, leraren, jeugdwerkers en jongeren zelf om om te gaan met specifieke risico’s. Ieder hoofdstuk bevat ook referenties naar nationaal en internationaal onderzoek, maar ook naar organisaties waar men terecht kan met specifieke vragen. 

De gids rondt af met een apart deel gewijd aan de organisaties en websites waar je nog meer tips en advies kunt vinden.