Mentoraat Plus

Mentoraat Plus ondersteunt eerstejaarsstudenten uit de Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen (FFBD) in de overgang van het secundair naar het hoger onderwijs.

Binnen Mentoraat Plus krijgen individuele studenten een mentor of buddy toegewezen. Op sleutelmomenten doorheen het academiejaar begeleiden mentoren deze studenten via individuele opvolgingsgesprekken. Zo worden ze geholpen bij hun leerproces en aanpassing aan de nieuwe context van de universiteit.

Ben je een student uit een andere faculteit en wil jij ook begeleid worden door een mentor of buddy? Dat kan, want iedere faculteit heeft een eigen mentoringinitiatief. Bekijk op deze website hoe jij binnen jouw faculteit kan deelnemen aan het Mentoraat!