Mentoraat Plus

Mentoraat Plus ondersteunt eerstejaarsstudenten in de overgang van het secundair naar het hoger onderwijs.

Binnen Mentoraat Plus krijgen individuele studenten een mentor toegewezen. Op sleutelmomenten doorheen het academiejaar begeleiden mentoren deze studenten via individuele opvolgingsgesprekken. Zo worden ze geholpen bij hun leerproces en aanpassing aan de nieuwe context van de universiteit.