Mentoraat Plus

Mentoraat Plus ondersteunt eerstejaarsstudenten in de overgang van het secundair naar hoger onderwijs.

Binnen Mentoraat Plus krijgen individuele studenten een mentor toegewezen. Tijdens individuele opvolgingsgesprekken op sleutelmomenten doorheen het academiejaar, begeleiden mentoren deze studenten bij hun leerproces en aanpassing aan de nieuwe context van de universiteit.