Over Mentoraat Plus
Traject
Studenten aan het woord
Stuurgroep
Voor studenten
Deelnemen
Studentenmythes en valkuilen hoger onderwijs
Wegwijs als eerstejaarsstudent

Mentoraat Plus

Mentoraat Plus ondersteunt eerstejaarsstudenten in de overgang van het secundair naar hoger onderwijs.

Binnen Mentoraat Plus staat de student in laagdrempelig contact met medewerkers van de universiteit en kan je deelnemen aan groepsbijeenkomsten en individuele opvolgingsgesprekken met een mentor.

Contact

Jonas Nicolai
Projectcoƶrdinator Mentoraat Plus
Campus Middelheim
A.223
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. +32 3 265 37 25
jonas.nicolai@uantwerpen.be