Over Mentoraat Plus

Aanpassen aan het leven als student

Mentoraat Plus ondersteunt generatiestudenten in de overgang van het secundair naar hoger onderwijs.

Specifieke achtergrondfactoren van studenten - bv. de vooropleiding, het opleidingsniveau van de ouders, de gesproken thuistaal - bemoeilijken vaak de aanpassing aan het hoger onderwijs. Voor bepaalde studenten kan deze aanpassing een grote impact op de studieloopbaan hebben en kan leiden tot bemoeilijkte integratie binnen de opleiding, problemen met studiemethode en -motivatie of uiteindelijk een hogere studie-uitval.

Ondersteuning op maat

Mentoraat Plus biedt generatiestudenten een ondersteuningstraject aan gericht op academische en sociale integratie. Binnen Mentoraat Plus krijgen studenten tools aangereikt om hun slaagkansen te verhogen. Om dit doel te bereiken werkt Mentoraat Plus doelgroepgericht, kleinschalig, laagdrempelig en op maat van de individuele student.

Studenten die vrijwillig intekenen voor Mentoraat Plus, nemen gedurende het academiejaar deel aan individuele opvolgingsgesprekken en groepsactiviteiten. Deze bijeenkomsten zijn gericht op de ontwikkeling van academische vaardigheden (opleidingsgerichte kennis, studiemethoden, -planning en –vaardigheden of examentrainingen) en de uitbouw van een sociaal netwerk binnen de universiteit (kennismakingssessies, studeermomenten in groep, contactmomenten met mentoren en hogerejaarsstudenten).

Wil je als student deelnemen aan Mentoraat Plus of heb je nog andere vragen rond ondersteuning aan de universiteit?

Contacteer ons en we staan je zo snel mogelijk te woord.

Contact

Team Mentoraat Plus Campus Middelheim
A.304
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. +32 3 265 92 49
mentoraatplus@uantwerpen.be