Aanpassen aan het leven als student

Mentoraat Plus ondersteunt generatiestudenten waarvan de ouders midden- of laaggeschoold zijn in de overgang van het secundair naar hoger onderwijs. Zij zijn vaak de eerste in hun gezin om verder te studeren waardoor zij vaak een sociaal netwerk missen dat hen meteen vertrouwd kan maken met de universiteit. Dit kan een belemmering vormen voor de academische en sociale integratie. Ook is het Vlaamse onderwijssysteem vaak onvoldoende aangepast aan de drempels die deze pioniersstudenten kunnen ervaren. Vandaar dat onze mentoren hen een extra duwtje in de rug willen bieden via ondersteuning op maat.

Ondersteuning op maat

Mentoraat Plus biedt generatiestudenten waarvan de ouders midden- of laaggeschoold zijn een ondersteuningstraject aan gericht op academische en sociale integratie gedurende het eerste jaar. Studenten krijgen binnen dit traject tools aangereikt om hun slaagkansen te verhogen. Om dit doel te bereiken werkt Mentoraat Plus doelgroepgericht, kleinschalig, laagdrempelig en op maat van de individuele student.

De ondersteuning bestaat uit individuele opvolgingsgesprekken met een (buddy)mentor. De (buddy)mentor vormt een centraal aanspreekpunt waar studenten met al hun vragen terecht kunnen (over het studieproces, studiemethoden, plannen, psychologische moeilijkheden, bijzondere faciliteiten, financiële moeilijkheden, enz.). De (buddy)mentor zoekt samen met de student uit bij welke universiteitsbrede ondersteuningskanalen de student terecht kan en volgt het proces verder op. De (buddy)mentor is een personeelslid of een ouderejaarsstudent. 

Wil je als student deelnemen aan Mentoraat Plus of heb je nog andere vragen rond ondersteuning aan de universiteit?

Wil je als (buddy)mentor deelnemen aan Mentoraat Plus?

Contacteer ons en we staan je zo snel mogelijk te woord.

Andere faculteiten 

Ben je een student uit een andere faculteit en wil jij ook begeleid worden door een mentor of buddy? Dat kan, want iedere faculteit heeft een eigen mentoringinitiatief. Bekijk op deze website hoe jij binnen jouw faculteit kan deelnemen aan het Mentoraat!