Wat is de buddy-mentor werking?

Binnen de buddy-mentor werking begeleiden hogerejaarstudenten studenten uit het eerste jaar gedurende een gans jaar doorheen hun studies. Dit initiatief gaat door binnen de faculteiten Ontwerpwetenschappen en Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige wetenschappen. 

Concreet betekent dit:

 • Je komt minstens een 5-tal keren doorheen het jaar samen met je student om hem of haar te begeleiden.
 • Je wordt hierin bijgestaan door het Mentoraat Plus team en door een medewerker vanuit de faculteit.
 • Je krijgt hiervoor een vorming in het eerste semester en een intervisie in het tweede semester.
 • Je wordt door de medewerkers van Mentoraat Plus gedurende het ganse jaar ondersteund in de begeleiding van je eerstejaarsstudenten.

Wil jij studenten begeleiden doorheen hun eerste jaar?

Als hogerejaarstudent kan jij een meerwaarde betekenen door:

 • studenten wegwijs te maken op de universiteit;
 • studentenmythes te doorbreken door een voorbeeld te zijn van wat het echt inhoudt student te zijn;
 • studenten te woord te staan over bv. examens, drempelvakken en andere studiegerelateerde valkuilen;
 • studenten te coachen om van hun eerste jaar een succesverhaal te maken.

Kortom, als buddy-mentor kan jij een verschil maken voor één of twee eerstejaarsstudenten die dit jaar de overstap maken naar de UAntwerpen!

Waarom zou je je engageren als buddy-mentor?

 • Je maakt een maatschappelijk verschil
 • Je volgt een leerrijke vorming (za 22 okt 2022 van 9u30 tot 13u op de stadscampus) en een intervisie (febr/maart 2023)
 • Je bouwt coachingsvaardigheden op
 • Je ontvangt een getuigschrift, wat mooi staat op je CV
 • Je krijgt een vrijwilligersvergoeding

Wie kan zich kandidaat stellen?

Voorwaarden:

 • Succesvol geslaagd zijn in het eerste jaar hoger onderwijs
 • Student zijn op de UAntwerpen binnen de faculteit Ontwerpwetenschappen of de faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige wetenschappen

Hoe kan je je kandidaat stellen?

Vul het kandidaatsstellingsformulier in, liefst vóór 3 oktober 2022. Het Mentoraat Plus team zal je dan contacteren voor de verdere afspraken. 

Nog vragen?

Indien je nog vragen of bedenkingen hebt, mail ons dan via mentoraatplus@uantwerpen.be