Naar een inclusief crisiscommunicatiebeleid

Dit interdisciplinaire project, afgekort het ICC-project, gesubsidieerd door Sciensano, wil een strategie ontwikkelen voor meer inclusieve (digitale) crisiscommunicatie, die rekening houdt met de sociolinguïstische diversiteit van de Belgische bevolking en informatieongelijkheid bestrijdt. De focus ligt op het verbeteren van de overheidscommunicatie over Covid-19-informatie door middel van doelgerichte (her)vertalingen en toegankelijke media- en taalvormen op maat van taalminderheden en groepen met speciale behoeften, zoals anderstaligen, personen met een lage geletterdheid en personen met een zintuiglijke beperking. Het project houdt rekening met de taalkundige en multimodale vorm van de informatie, de communicatiekanalen en de doorstroom van informatie.

Dit project werd genomineerd voor de Language Industry Awards (LIA) 2021, in de categorie "beste taalproject".