Het ICC-project richt zich op de huidige problemen met betrekking tot de overheidscommunicatie over COVID-19 en de informatiestroom naar moeilijk bereikbare groepen, zoals anderstaligen, kwetsbare groepen met een lage socio-economische status/lage geletterdheidsgraad, mensen die blind of slechtziend zijn, en mensen die doof of slechthorend zijn. In een poging deze problemen op te lossen, beoogt het project een set richtlijnen voor meer inclusieve en toegankelijke COVID-19 crisiscommunicatie te ontwikkelen, die rekening houdt met de (meer)talige en socio-culturele diversiteit en de graad van geletterdheid van de Belgische bevolking. Op die manier wil het project de informatieongelijkheid bestrijden en de huidige problemen met het bereiken van (taal)minderheden en kwetsbare doelgroepen van de overheidscommunicatie over COVID-19 aanpakken. De richtlijnen zullen zich toespitsen op de vorm van de overheidscommunicatie over covid en de kanalen waarlangs deze communicatie verspreid wordt. Naast het ontwikkelen van deze set richtlijnen, zet het project ook in op het maken van communicatieproducten afgestemd op de specifieke behoeften van de doelgroepen.

Het project bestaat uit vijf werkpakketten (WP’s), die zowel qua thema als tijdsschema met elkaar verbonden zijn: 

  • WP1 – verzamelen van wetenschappelijk bewijs: snelle systematische literatuurstudie (KULeuven)
  • WP2 – verzamelen van bewijs uit de praktijk (UAntwerpen en UCLouvain)
  • WP3 – verzamelen van bewijs gebaseerd op de input van intermediairs en eindgebruikers (UAntwerpen, Atlas, NCC, Thomas More, UCLouvain)
  • WP4 – ontwikkelen van richtlijnen (KULeuven, UAntwerpen)
  • WP5 – verspreiding van resultaten


Figuur 1, een visualisatie van het methodologische design van het ICC-project