Spices

Hart- en vaatziekten vormen wereldwijd de voornaamste oorzaak van morbiditeit en mortaliteit met een toenemende economische druk voor de gezondheidszorg. Het SPICES-project is een onderzoeksproject naar de primaire preventie van hart- en vaatziekten. Het project, gefinancierd door de Europese Commissie, startte in 2017 en loopt nog tot einde 2021. Lees hier meer.