Symposium van SPICES

Op zaterdag 7 mei vond het symposium van SPICES plaats. De onderzoekers deelden hun inzichten en lessen vanuit het SPICES onderzoekstraject met een publiek bestaande uit eerstelijnsprofessionals, welzijnswerkers, medische specialisten, en andere geïnteresseerden. Lessen met betrekking tot de facilitatoren en barrières voor de implementatie van een interventie om mensen met verhoogd risico op hart- en vaatziekten te begeleiden in het bekomen en behouden van een gezonde leefstijl. De focus lag zowel op implementatie in huisartspraktijken en lokale organisaties. Daarnaast kwamen betrokkenen met concrete ervaringen aan het woord. Reflecties vanuit verschillende invalshoeken kwamen aan bod over de preventie van hart- en vaatziekten. Samen met een panel van experten wierpen we tenslotte een blik op de toekomst naar meer aandacht en inzet van middelen voor preventie.


ONDERZOEK. In Borgerhout en Deurne heerst geringe kennis over risico’s van hart- en vaatziekten

De gezondheidskiosk is te bezoeken op het Terloplein in Borgerhout

Ontdek de gezondheidskiosk op het Terloplein | Logo Antwerpen

De gezondheidskiosk is één van de settings waar het SPICES project wordt geïmplementeerd. De kiosk is een samenwerking tussen LOGO Antwerpen, het SPICES project (Universiteit Antwerpen) en district Borgerhout met ondersteuning van de Koning Boudewijnstichting. 

Implementatie van SPICES in Gezondheidspunt Park Spoor Noord CM

Resultaten van de SPICES implementatie in Gezondheidspunt Park Spoor Noord CM: