AIRbezen Europa

In het kader van het Europese BIOVEINS project (BiodivERsA – Horizon 2020) zullen we dit baanbrekende citizen science project herhalen in een trans-Europese opzet. We zullen verkeersgebonden luchtkwaliteit in de stedelijke omgeving opvolgen aan de hand van aardbeiplantjes die verspreid zullen worden over de stad en verzorgd zullen worden door vrijwillige burgers. Daarnaast – en nieuw aan dit project – is dat we het bestuivingssucces van planten in de stedelijke omgeving zullen onderzoeken. We zullen proberen dit succes te linken aan luchtverontreiniging en de aanwezigheid van stedelijk groen in de buurt. Daarom zullen we naast de aardbeiplantjes ook de gewone rolklaver gebruiken.

BIOVEINS is een samenwerking tussen 7 universiteiten in 6 Europese landen. The partners in dit AIRbezen Europa project zijn:

  • Antwerpen, België, Het Laboratorium voor Milieu- en Stedelijke Ecologie, Universiteit Antwerpen;
  • Lissabon, Portugal, cE3c, Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
  • Parijs, Frankrijk, Université Paris Sud, Orsay, UMR 8079 Écologie, Systématique, Évolution;
  • Poznan, Polen, Institute of Zoology, Poznan University of Life Sciences;
  • Tartu, Estland, Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences; and
  • Zürich, Switzerland, Swiss Federal Research Institute WSL, Biodiversity and Conservation Biology.

Deze steden werden vooraf geselecteerd op basis van hun ligging. Ze bevinden zich op een Noordoost naar Zuidwest gradiënt doorheen Europa en beslaan verschillende klimaatzones.

 

 

In dit AIRbezen Europa project, zullen niet alleen aardbeiplantjes (Fragaria sp.) maar ook gewone rolklaver (Lotus corniculatus var. Leo) gebruikt worden. Iedere deelnemer zal een plantje van elke soort krijgen. Omdat de plantjes in afzonderlijke potten staan, zal iedere deelnemer twee potten ontvangen. The planten zullen buiten geplaatst en verzorgd worden door de burgers gedurende twee maanden in de lente – zomer van 2019. Tijdens deze periode zullen de burgers de aantallen, de grootte en de vorm van de aardbeien opvolgen en de peulen van de gewone rolklaverplanten verzamelen. De observaties kunnen onmiddellijk ingegeven worden op de website. Na deze periode van twee maanden zullen 5 vooraf bepaalde bladeren verzameld worden door de burgers. Bovendien zullen alle peulen van de gewone rolklaverplant verzameld worden. De stalen (peulen en bladeren) zullen verzameld worden door de lokale partners en vervolgens naar Antwerpen gestuurd worden voor verdere analyse. De eerste resultaten worden verwacht in November 2019. Alle burgers die interesse getoond hebben in het project zullen op de hoogte gehouden worden van het project. Deelnemers zullen informatie ontvangen over hun planten in relatie tot hun thuisstad en in relatie tot de andere deelnemende landen.