Over AIRbezen

Het AIRbezen project werd de eerste keer gelanceerd door het Laboratorium voor Milieu- en Stedelijke Ecologie onder leiding van prof. Roeland Samson van de Universiteit Antwerpen in 2014. Het doel was – net als bij dit project – om de luchtkwaliteit, meer bepaald de verkeersgerelateerde luchtverontreiniging vervat in fijn stof, op te volgen in Antwerpen met behulp van aardbeiplantjes. Deze plantjes werden verdeeld naar en verzorgd door vrijwillige burgers. Het project dat ontwerpen werd tezamen met enkele burgers werd een groot succes dankzij zijn eenvoudigheid en doordat de burgers een beter inzicht kregen in de lokale luchtkwaliteit van hun woonplaats. Meer dan 1000 mensen namen enthousiast deel. Het project had een grote impact op de maatschappij en beleidsmakers en het was een eerste stap om de kwestie van (stedelijke) luchtkwaliteit hoger op de politieke agenda te krijgen.

Na dit eerste succesvolle citizen science project in Antwerpen volgende meer projecten, zowel in keinere gemeenten (AIRbezen Pepingen 2015) maar ook in steden (AIRbezen BorgerRio 2015) of met een specifieke focus op scholen (AIRbezen@svjool 2015). Er werden ook campagnes in het buitenland georganiseerd, in Nederland (AIRbezen Drimmelen NL 2016) en Spanje (Vigilantes del Cierzo in Zaragossa 2016). E grootste campagne tot  nu toe werd georganiseerd op provincie-schaal, met meer dan 10.000 deelnemers (AIRbezeb Oost-Vlaanderen 2017). Op dit moment loopt een uitgebreid AIRbezen project, met de specifieke focus op scholen (AIRbezen@school 2019-2020).

In het kader van het Europese BIOVEINS project (BiodivERsA – Horizon 2020) zullen we dit baanbrekende citizen science project herhalen in een trans-Europese opzet. We zullen verkeersgebonden luchtkwaliteit in de stedelijke omgeving opvolgen aan de hand van aardbeiplantjes die verspreid zullen worden over de stad en verzorgd zullen worden door vrijwillige burgers. Daarnaast – en nieuw aan dit project – is dat we het bestuivingssucces van planten in de stedelijke omgeving zullen onderzoeken. We zullen proberen dit succes te linken aan luchtverontreiniging en de aanwezigheid van stedelijk groen in de buurt. Daarom zullen we naast de aardbeiplantjes ook de gewone rolklaver gebruiken.