Auteursrichtlijnen

Richtlijnen

Download hier de auteursrichtlijnen (pdf - 44kb). Stadsgeschiedenis is een peer-review tijdschrift.

Inzendingen

In een Word-bestand naar sg@uantwerpen.be

De redactie poogt zorgvuldig om te gaan met auteursrechten. De gebruiken voor wat betreft overname van tekst en beeld in academische publicaties worden gevolgd. Wie desondanks meent in zijn rechten te zijn geschonden, richtte zich tot de uitgever.