Deelnemende scholen

Om een representatief beeld te vormen van de prestaties van leerlingen uit het vierde leerjaar, wordt beroep gedaan op een steekproef. Het selecteren van leerlingen in Vlaanderen om deel te nemen aan het TIMSS-onderzoek gebeurt in nauwe samenwerking met de internationale onderzoeksleiding. Deze selectie gebeurt in twee fases. In een eerste fase wordt een steekproef van scholen getrokken op basis van een lijst uit de administratieve databank die door de overheid beschikbaar word gesteld. In een tweede fase volgt een selectie van klassen binnen de scholen die instemmen om deel te nemen aan het TIMSS-onderzoek.

De onderzoekspopulatie betreft alle leerlingen die op het moment van de testafname in het vierde leerjaar zitten, of de leerstof van het vierde leerjaar onderwezen krijgen. Op basis van dit idee wordt in Vlaanderen eveneens een deel van het buitengewoon basisonderwijs (BuBaO) meegenomen in het onderzoek.

Om de selectie van scholen evenwichtig te maken wordt er aandacht geschonken aan drie criteria:

  • Allereerst wordt rekening gehouden met de provincie waarin de school gelegen is.
  • Een tweede criterium is het net waartoe de school behoort, zijnde officieel of vrij onderwijs.
  • Ten slotte wordt gewaakt over het aantal leerlingen binnen de school dat aantikt op de Vlaamse SES-indicatoren.

Aan TIMSS 2023 doen zo'n 200 scholen overheen heel Vlaanderen mee. Na de paasvakantie van het schooljaar 2022-2023 wordt er op deze scholen een toetsmoment georganiseerd waarbij de leerlingen uit het vierde leerjaar de TIMSS-toets invullen.