Tutoraat

De prestatiekloof tussen kansarme en kansrijke leerlingen in Vlaanderen is één van de grootste van alle OESO-landen. Ook UAntwerpen investeert in het verbeteren van gelijke onderwijskansen. Met Tutoraat willen we de leer- en ontwikkelingskansen van onze doelgroepleerlingen in Antwerpen vergroten. 

Die doelstelling bereiken we door in te zetten op studiebegeleiding door tutoren (studenten van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen). 
De tutoren geven in de eerste plaats vakinhoudelijke studiebegeleiding, waardoor schoolachterstand kan worden ingehaald. Daarnaast wordt er gewerkt aan studiemethode en studiemotivatie. Door het werken in kleine groep en de informele sfeer groeit de motivatie en het zelfvertrouwen van de leerlingen. Het wekelijkse contact tussen leerling en tutor zorgt bovendien voor een hechte vertrouwensband. De tutor wordt een rolmodel. En net dié rolmodellen kunnen inspireren om toch de stap naar het hoger onderwijs te zetten. 

Meer info? Klik hier

Zin om mee het verschil te maken? Stel je hier kandidaat!