Wat is het Tutoraat?

Tutoraat

Bij het Tutoraat bieden studenten ondersteuning aan leerlingen secundair onderwijs.

Wil jij tutor worden? 
Stel je dan snel kandidaat!

Het Tutoraat wil zo de doorstroom binnen het secundair onderwijs en de instroom naar het hoger onderwijs verbeteren, specifiek gericht naar leerbedreigde jongeren. Deze doelgroep komt immers vaker in het watervalsysteem terecht en stroomt moeilijker door naar de hogeschool of universiteit.

Tutoren

Tutoren zijn studenten die hun eerste jaar hoger onderwijs succesvol achter de rug hebben en die studeren aan één van de instellingen van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (Karel de Grote Hogeschool, Artesis Plantijn Hogeschool, Hogere Zeevaartschool en Universiteit Antwerpen).

Tijdens het schooljaar 2017-2018 konden we rekenen op de medewerking van 144 tutoren die gedurende minstens één semester lessen hebben gegeven.

Bijeenkomsten

In het schooljaar 2017-2018 vonden 1051 bijeenkomsten plaats, verspreid over 16 scholen in en rond Antwerpen. Hiermee konden we bijna 500 tutees bereiken. Een grootschalige bevraging toont aan dat een grote meerderheid van de tutees zeer tevreden is over het project en dat ze op veel vlakken de meerwaarde ervan inzien, bv. verhoging van de slaagcijfers, meer zelfvertrouwen, meer inzicht in het vak, ...

De bijeenkomsten duren 75 tot 90 minuten en worden gegeven in groepjes van drie tot acht leerlingen. De tutoren geven in de eerste plaats vakinhoudelijke studiebegeleiding, waardoor schoolachterstand kan worden ingehaald. Anderzijds wordt er gewerkt aan studiemethode en studiemotivatie.

Door de kleine groep en de informele sfeer groeit de motivatie en het zelfvertrouwen van de leerlingen. Het wekelijkse contact tussen leerling en tutor zorgt er bovendien voor dat de tutor vaak een vertrouwenspersoon en rolmodel wordt voor deze leerlingen én dat de drempel om verder te studeren verkleint. 

Doelstellingen van het project

 • Leerlingen ondersteunen in het kennen en kunnen
 • Vakinhoudelijke studiebegeleiding bieden
 • Leerachterstand wegwerken
 • Nieuwe sociale modellen invoeren in het referentiekader van de leerlingen (de tutor als leraar, voorbeeld en vriend)
 • Gedifferentieerd werken van de leraren vergemakkelijken
 • Leerlingen adviseren over hun studiekeuze en hen voorbereiden op de overgang naar het hoger onderwijs
 • Zelfvertrouwen en motivatie verhogen

De voordelen voor de tutees

 • Betere schoolresulaten
 • (School)achterstand inhalen
 • Ondersteuning is gratis voor de leerlingen en de school
 • Individuele begeleiding op maat, persoonlijke aandacht
 • Groepen zijn kleiner dan in de klas

De voordelen voor de tutoren

 • Een leerrijke vorming
 • Ervaring opbouwen in het onderwijs en in het begeleiden van jongeren
 • In contact komen met andere leefwerelden
 • Op het einde van het jaar ontvangen de tutoren een getuigschrift wat mooi staat op hun CV
 • Een vrijwilligersvergoeding per gegeven les

Contact

Lien Van Cant
Coördinator Tutoraat
Middelheimcampus
A.222
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. + 32 3 265 30 18
diversiteit@uantwerpen.be

Contact

Marie-Ange Van Dijck
Medewerker Tutoraat
Middelheimcampus
A.222
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. + 32 3 265 30 18
diversiteit@uantwerpen.be