Wat is Tutoraat?

TutoraatBij Tutoraat bied je als student studieondersteuning aan leerlingen met diverse achtergrondkenmerkenuit het secundair onderwijs.

Inschrijven als tutor

Wil jij tutor worden? ​Stel je hier kandidaat!
Hoe? Je maakt eerst een account aan. Dit doe je door bovenaan op 'registreer als tutor' te klikken. Nadat je je tweevoudig hebt geauthentiseerd (eerst via mail, dan via een code) vragen we jou om een kandidaatstellingsformulier in te vullen. Van zodra je alle gevraagde gegevens hebt ingevuld, en je op 'bevestigen' hebt geklikt, krijg je bovenaan een bevestiging 'tutor succesvol ingeschreven'. 


Tussen maandag 29 januari en vrijdag 9 februari zoeken wij voor alle leerlingen een geschikte tutor. Van zodra we voor jou een leerlingengroepje vonden dat matcht met jouw profiel en beschikbaarheid, bellen we je op met een voorstel. Hou dus zeker je gsm in de gaten tijdens deze periode! 


De bijlessen starten dit semester in de week van 19 februari, en eindigen in de week van 13 mei. Op de website zal je op sommige plaatsen echter lezen dat het semester doorgaat tot de week van 27 mei, maar dit is enkel bedoeld voor tutoren die graag langer bijles geven. Dit is dus geen verplichting. 


Doel van Tutoraat

Tutoraat wil de doorstroom van leerlingen binnen het secundair onderwijs én hun instroom naar het hoger onderwijs verbeteren, specifiek gericht naar jongeren met diverse achtergrondkenmerken(migratieachtergrond, lage sociaal-economische status, ...).


Waarom engageren als tutor?

  • Je maakt een maatschappelijk verschil
  • Je volgt een leerrijke vorming
  • Je bouwt ervaring op in het onderwijs en in het begeleiden van jongeren
  • Je ontvangt een getuigschrift, wat mooi staat op jouw CV
  • Je krijgt een vrijwilligersvergoeding (20 EUR) per gegeven tutoraatles 


Tutoren

Tutoren zijn sociaal geëngageerde studenten die hun eerste jaar hoger onderwijs achter de rug hebben en die studeren aan één van de instellingen van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (Karel de Grote Hogeschool, Artesis Plantijn Hogeschool, Hogere Zeevaartschool en Universiteit Antwerpen).

Tijdens het schooljaar 2022-2023 engageerden maar liefst 137 tutoren zich om gedurende minstens één semester ondersteuning te geven aan leerlingen met diverse achtergrondkenmerken. Jaar na jaar wordt het project super goed onthaald, en lezen we heel positieve ervaringen in de evaluatieformulieren van tutoren. 

Benieuwd naar een aantal getuigenissen? Je vindt ze hier.


Bijeenkomsten

In het schooljaar 2022-2023 vonden 1061 bijeenkomsten plaats, verspreid over 16 scholen in en rond Antwerpen. Hiermee konden we bijna 600 tutees bereiken. 

Een grootschalige bevraging toont bovendien aan dat een grote meerderheid van de tutees zeer tevreden is over Tutoraat en dat ze op veel vlakken de meerwaarde ervan inzien, bv. verhoging van de slaagcijfers, meer zelfvertrouwen, meer inzicht in het vak, ...

De bijeenkomsten duren 75 tot 90 minuten en worden gegeven in groepjes van drie tot acht leerlingen. Hierdoor kan je als tutor op maat van de tutees werken, maar wel vanuit een groepsdynamiek. De tutoren geven in de eerste plaats vakinhoudelijke studiebegeleiding, waardoor schoolachterstand kan worden ingehaald. 

Anderzijds wordt er gewerkt aan studiemethode en studiemotivatie. Yes You Can! Door de kleine groep en de informele sfeer groeit de motivatie en het zelfvertrouwen van de leerlingen. Het wekelijkse contact tussen leerling en tutor zorgt er bovendien voor dat de tutor vaak een vertrouwenspersoon en rolmodel wordt voor deze leerlingen én dat de drempel om verder te studeren verkleint. 

De bijeenkomsten starten dit semester in de week van 18 februari, en eindigen in de week van 13 mei. Tijdens de schoolvakanties geef je geen bijles. 


Ben je niet zeker of het iets voor jou is? Of wil je nog meer praktische informatie? Check dan zeker praktische info voor tutoren, of mail ons op tutoraat@uantwerpen.be


Doelstellingen van het project

Tutoraat zet in op het verbeteren van de onderwijspositie van leerlingen met diverse achtergrondkenmerken. We trachten de doorstroom in het secundair onderwijs en de doorstroom naar het hoger onderwijs te bevorderen. Dit doen we door in te zetten op studiebegeleiding door tutoren, waarbij de leerachterstand wordt weggewerkt. Ook is het de bedoeling het zelfbeeld en de studiemotivatie van deze leerlingen te verhogen. De doelstelling van Tutoraat vertrekt vanuit de vaststelling dat leerlingen met bepaalde achtergrondkenmerken tot op heden vaker dan gemiddeld in het watervalsysteem terecht komen en hierdoor moeilijk(er) instromen naar het hoger onderwijs.

Deze doelstellingen verwezenlijken we door bij tutees te werken aan:

  • Verbeteren van de vakinhoudelijke kennis, wegwerken van de leerachterstand
  • Verbeteren van de studievaardigheden, de zelfredzaamheid en het ‘leren leren'
  • Vergroten van de kennis van de instructietaal (schooltaal) Nederlands
  • Zelfvertrouwen en motivatie verhogen
  • Leerlingen inspireren in hun overstap naar het hoger onderwijs


Waarom is jouw steun zeker nu belangrijk?

Onderzoek toont aan dat de coronacrisis en het sluiten van de scholen leidde tot een significante leerachterstand voor leerlingen uit het secundair onderwijs. Dit leerverlies is overigens nog groter bij leerlingen uit minder bevoorrechte SES-groepen, die het al moeilijker hadden, of thuis niet konden rekenen op een ideale leeromgeving voor afstandsonderwijs. Daarenboven rapporteren leraren in het secundair meer motivatieproblemen bij leerlingen ten gevolge van de schoolsluitingen. Het wegwerken van die leerachterstand wordt een werk van lange adem, iets waar wij met Tutoraat graag ons steentje aan willen bijdragen. En daar hebben we jou voor nodig!