Wat is Tutoraat?

Tutoraat

Bij Tutoraat bieden studenten ondersteuning aan leerlingen secundair onderwijs.

Wil jij tutor worden? 
Stel je dan snel kandidaat!

Tutoraat wil zo de doorstroom binnen het secundair onderwijs en de instroom naar het hoger onderwijs verbeteren, specifiek gericht naar leerbedreigde jongeren. 

Tutoren

Tutoren zijn studenten die hun eerste jaar hoger onderwijs achter de rug hebben en die studeren aan één van de instellingen van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (Karel de Grote Hogeschool, Artesis Plantijn Hogeschool, Hogere Zeevaartschool en Universiteit Antwerpen).

Tijdens het schooljaar 2018-2019 engageerden maar liefst 139 tutoren zich om gedurende minstens één semester ondersteuning te geven aan leerbedreigde leerlingen. 

Bijeenkomsten

In het schooljaar 2018-2019 vonden 1080 bijeenkomsten plaats, verspreid over 18 scholen in en rond Antwerpen. Hiermee konden we 615 tutees bereiken. Een record! 

Een grootschalige bevraging toont bovendien aan dat een grote meerderheid van de tutees zeer tevreden is over Tutoraat en dat ze op veel vlakken de meerwaarde ervan inzien, bv. verhoging van de slaagcijfers, meer zelfvertrouwen, meer inzicht in het vak, ...

De bijeenkomsten duren 75 tot 90 minuten en worden gegeven in groepjes van drie tot acht leerlingen. Hierdoor kan er op maat van de tutees gewerkt worden, maar wel vanuit een groepsdynamiek. De tutoren geven in de eerste plaats vakinhoudelijke studiebegeleiding, waardoor schoolachterstand kan worden ingehaald. 

Anderzijds wordt er gewerkt aan studiemethode en studiemotivatie. Yes You Can! Door de kleine groep en de informele sfeer groeit de motivatie en het zelfvertrouwen van de leerlingen. Het wekelijkse contact tussen leerling en tutor zorgt er bovendien voor dat de tutor vaak een vertrouwenspersoon en rolmodel wordt voor deze leerlingen én dat de drempel om verder te studeren verkleint. 

Doelstellingen van het project

Tutoraat zet in op het verbeteren van de onderwijspositie van leerbedreigde leerlingen. We trachten de doorstroom in het secundair onderwijs en de doorstroom naar het hoger onderwijs te bevorderen. Dit doen we door in te zetten op studiebegeleiding door tutoren, waarbij de leerachterstand wordt weggewerkt. Ook is het de bedoeling het zelfbeeld en de studiemotivatie van deze leerlingen te verhogen. De doelstelling van Tutoraat vertrekt vanuit de vaststelling dat leerbedreigde leerlingen tot op heden vaker dan gemiddeld in het watervalsysteem terecht komen en hierdoor moeilijk(er) instromen naar het hoger onderwijs.

Deze doelstellingen verwezenlijken we door bij tutees te werken aan:

 • Verbeteren van de vakinhoudelijke kennis
 • Verbeteren van de studievaardigheden, de zelfredzaamheid en het ‘leren leren’
 • Vergroten van de kennis van de instructietaal (schooltaal) Nederlands
 • Verbeteren van de sociale competenties
 • Zelfvertrouwen en motivatie verhogen
 • Nieuwe sociale modellen invoeren in het referentiekader van de leerlingen (de tutor als leraar, voorbeeld en vriend)
 • Leerlingen adviseren over hun studiekeuze en hen voorbereiden op de overgang naar het hoger onderwijs

Waarom engageren als tutor?

 • Je maakt een maatschappelijk verschil
 • Je volgt een leerrijke vorming
 • Je bouwt ervaring op in het onderwijs en in het begeleiden van jongeren
 • Je komt in contact met andere leefwerelden
 • Je ontvangt een getuigschrift, wat mooi staat op jouw CV
 • Je krijgt een vrijwilligersvergoeding per gegeven tutoraatles 

Contact

Lien Van Cant
Coördinator Tutoraat
Middelheimcampus
A.222
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. + 32 3 265 30 18
diversiteit@uantwerpen.be

Contact

Marie-Ange Van Dijck
Medewerker Tutoraat
Middelheimcampus
A.222
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. + 32 3 265 30 18
diversiteit@uantwerpen.be