Sinds haar oprichting is de Universitaire Stichting voor Armoedebestrijding (USAB) van start gegaan met het voorzien in huisvesting. 

USAB heeft in de Prinsstraat en de Kleine Kauwenberg enkele panden in erfpacht van de Universiteit Antwerpen. Deze panden bestaan uit enkele appartementen. Personen met financiële moeilijkheden krijgen er de kans om te huren buiten de privémarkt om. USAB wil met deze panden vooral een tussenstap bieden naar de reguliere sociale huurwoningen. Onderdak is immers een basisrecht van de mens. 

De huurprijzen worden bepaald naargelang het belastbaar inkomen en de familiale omstandigheden van de huurders. USAB werkt hiervoor samen met Wotepa en de Technische Dienst van de Universiteit Antwerpen. Zij staan immers in voor het onderhoud van de panden.  

USAB integreert de woningen zo goed mogelijk in in het straatbeeld. Zo wil ze de Antwerpse studentenbuurt omvormen tot een bloeiende omgeving die toegankelijk is voor iedereen, maar ook de anonimiteit van de bewoners verzekeren.

Huisvesting krijgt bij USAB ook een academische inslag: de vereniging gaat na hoe je zuinig kunt wonen en omspringen met energie. Maar ook bijvoorbeeld hoe je kunt wennen aan comfort als je in armoede leeft. Of hoe je spilzucht vermijdt.